β-Thalassemias

N Engl J Med. 2021 Feb 25;384(8):727-743. doi: 10.1056/NEJMra2021838.
No abstract available

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • Activin Receptors, Type II / therapeutic use
 • Erythrocyte Transfusion / adverse effects
 • Genetic Therapy
 • Genotype
 • Hematinics / therapeutic use
 • Hematopoietic Stem Cell Transplantation
 • Humans
 • Immunoglobulin Fc Fragments / therapeutic use
 • Iron Overload / etiology
 • Phenotype
 • Recombinant Fusion Proteins / therapeutic use
 • beta-Thalassemia* / complications
 • beta-Thalassemia* / diagnosis
 • beta-Thalassemia* / genetics
 • beta-Thalassemia* / therapy

Substances

 • Hematinics
 • Immunoglobulin Fc Fragments
 • Recombinant Fusion Proteins
 • luspatercept
 • Activin Receptors, Type II