Knowledge of and attitudes to occupational and sports medicine among medical students in Zagreb, Croatia

Arh Hig Rada Toksikol. 2021 Jun 28;72(3):135-139. doi: 10.2478/aiht-2021-72-3535.

Abstract

Occupational and sports medicine (OSM) education is poorly represented in Croatian university undergraduate medical curricula. Zagreb University medical students are required to take OSM classes for a week on their final year of studies. The classes are organised around team-based learning (TBL). Given that students who attend TBL classes have significantly higher exam scores than students who take lectures ex cathedra, the aim of this study was to assess students' knowledge and attitudes immediately after TBL OSM classes. This cross-sectional study included 162 final-year Zagreb University School of Medicine students taking TBL classes in OSM in the academic year of 2019/2020. They were recruited from 30 September 2019 to 4 March 2020. Participants filled in a 20-item questionnaire compiled by the authors and adapted to the Croatian legislation. Their answers demonstrated positive attitude toward OSM classes and negative attitude toward occupational medicine practice and OSM specialty. They showed moderate interest only for the job of sports physician. Even though they showed sufficient knowledge of OSM immediately after the course was completed, they were moderately satisfied with their knowledge. Our findings call for rethinking the practical aspects of teaching OSM classes in order to promote OSM practice among medical students or at least raise awareness about the importance of prevention of numerous work or sport-related disorders.

Edukacija iz medicine rada i sporta (MRIS) slabo je zastupljena u kurikulima dodiplomskih studija medicine. Studenti medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obvezni su pohađati nastavu iz MRIS-a tjedan dana na posljednjoj godini studija. Nastava je organizirana prema načinu poučavanja u grupi (PUG). Kako studenti koji iskuse PUG imaju bolje rezultate ispita i ocjene u odnosu na studente koji samo pohađaju predavanja, cilj ovog istraživanja bio je procijeniti znanje i stavove studenata odmah nakon nastave iz MRIS-a koja je zasnovana na PUG-u. U ovom presječnom istraživanju sudjelovala su 162 studenta završne godine studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji su iskusili PUG tijekom nastave iz MRIS-a u akademskoj godini 2019./2020. Bili su uključeni u istraživanje od 30. rujna 2019. do 4. ožujka 2020. Sudionici su ispunili upitnik s 20 čestica koji se odnosi na znanje i stavove studenata o MRIS-u. Autori su ga sastavili i prilagodili hrvatskom zakonodavstvu. Rezultati našega istraživanja pokazali su pozitivne stavove studenata prema nastavi iz MRIS-a i negativne stavove prema poslu u medicini rada i specijalizaciji iz MRIS-a. Studenti su pokazali osrednje zanimanje za posao u sportskoj medicini. Iako su pokazali dostatno znanje odmah nakon završetka kolegija, bili su umjereno zadovoljni svojim znanjem iz MRIS-a. Praktični aspekti strategije poučavanja na nastavi iz MRIS-a trebali bi se razmotriti u budućnosti kako bi se promicao rad u MRIS-u među studentima medicine rada i sporta ili barem podigla svijest o važnosti prevencije brojnih poremećaja koji su vezani uz rad ili sport.

Keywords: legislation; medical education; medicinska edukacija; occupational disease; poučavanje u grupi; problem solving; profesionalna bolest; rješavanje problema; team-based learning; zakonodavstvo/ legislativa.