[What are the differences between the various covid-19 vaccines?]

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2021 Jul 6;128(epub ahead of print 2021). doi: 10.5177/ntvt.2021.epub.21038.
[Article in Dutch]

Abstract

The coronavirus pandemic is caused by the SARS-CoV-2. Vaccination appears to offer the way out of this pandemic. Vaccines against this virus make use of the SARS-CoV-2's spike protein, an essential protein on the surface of the virus that it uses to attach itself to the host cells. In viral vector vaccines (AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson) the gene for the spike protein is introduced into an adenovirus. Following vaccination, the modified adenovirus will infect cells of the host, which will subsequently start to produce the spike protein, causing an immune response. RNA vaccines (Pfizer, Moderna) only introduce messenger RNA for the spike protein into host cells, which the messenger RNA uses to produce spike protein. Viral vector vaccines and RNA vaccines are not only faster to develop and safer to produce than traditional vaccines, they are also easier to modify to new viruses and virus variants. The latter may be of great importance for future pandemics.

De COVID-19-pandemie wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2. Vaccinatie lijkt een uitweg uit deze pandemie te bieden. Vaccins tegen dit virus maken gebruik van het spike-eiwit van het SARS-CoV-2, een essentieel eiwit op het oppervlak van het virus waarmee het aan gastheercellen bindt. In virale vectorvaccins (AstraZeneca, Sputnik, Janssen) wordt het gen voor het spike-eiwit in een adenovirus gebracht. Na vaccinatie infecteert het adenovirus gastheercellen, die vervolgens het spike-eiwit gaan produceren waartegen een afweerreactie ontstaat. RNA-vaccins (Pfizer, Moderna) brengen alleen messenger-RNA voor het spike-eiwit in gastheercellen, die het messenger-RNA gebruiken om spike-eiwit te produceren. Virale vectorvaccins en RNA-vaccins zijn niet alleen sneller te ontwikkelen en veiliger te produceren dan traditionele vaccins, maar ook makkelijker aan te passen aan nieuwe virussen en virusvarianten. Dit laatste kan van groot belang zijn voor toekomstige pandemieën.

MeSH terms

  • COVID-19 Vaccines*
  • COVID-19*
  • Humans
  • Pandemics
  • SARS-CoV-2

Substances

  • COVID-19 Vaccines