Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi, Francisella tularensis and Toxoplasma gondii in Zoonotic Diseases in European Hares ( Lepus europaesus)

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):171-175. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.7237.

Abstract

Objective: European hares (Lepus europaeus) are among the most important animals that are connected with humans in many countries and natural life. Hares are important for public health, since they carry many zoonotic diseases, such as Encephalitozoon cuniculi, Francisella tularensis and Toxoplasma gondii. The study aimed to determine the seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi, Francisella tularensis and T. gondii and the potential zoonotic risk posed by hares that live in provinces of Turkey.

Methods: Blood samples were collected from hares during the official hunting season. Serum samples were examined serologically by enzyme-linked immunosorbent assay for E. cuniculi, Sabin-Feldman dye test was used to examine T. gondii, while micro-agglutination test was used to examine F. tularensis.

Results: Of the total of 42 hares examined, one (2.4%) was found positive for E. cuniculi, two (4.8%) were found positive for T. gondii and one (2.4%) was found positive for F. tularensis.

Conclusion: Anti-T. gondii and anti-E. cuniculi antibodies were serologically detected in hares for the first time in Turkey. Furthermore, this is the first study reporting the seropositivity of F. tularensis infection in hares.

Amaç: Avrupa tavşanları (Lepus europaeus) pek çok ülkede bulunan ve doğal yaşamda insanlarla bağlantısı olan en önemli hayvan türlerinden biridir. Tavşanlar; Encephalitozoon cuniculi, Francisella tularensis, Toxoplasma gondii gibi birçok zoonotik hastalığı taşıdığı için halk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bu tip enfeksiyonların yaygınlığını ve Türkiye’de tavşanların oluşturduğu potansiyel zoonotik riski göstermektir.

Yöntemler: Kan örnekleri, tavşanlardan resmi av sezonunda toplanmıştır. Serum örnekleri; E. cuniculi için enzim bağlantılı immüno sorbent testi, T. gondii için Sabin-Feldman boya testi ve F. tularensis için ise mikroaglütinasyon testi kullanılarak, serolojik olarak incelenmiştir.

Bulgular: Yapılan analiz sonucunda 42 tavşandan 1’inde (%2,4) E. cuniculi testi pozitif, 2’sinde (%4,8) T. gondii testi pozitif ve 1’inde (%2,4) F. tularensis testi pozitif olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, Türkiye’de ilk kez yabani tavşanlarda anti-T. gondii ve anti-E. cuniculi antikorları serolojik olarak tespit edilmiştir. Bu ayrıca, tavşanlarda F. tularensis enfeksiyonunun seropozitifliği ile ilgili olarak bildirilen ilk çalışmadır. Çalışmada yer alan üç farklı zoonotik hastalığın sıklığı, diğer Avrupa ülkelerinde bildirilen bulgular ve diğer referanslı çalışmalarla da tutarlıdır.

Keywords: Encephalitozoon cuniculi; Francisella tularensis; Hare; zoonotic; Toxoplasma gondii; serology.

MeSH terms

  • Animals
  • Encephalitozoon cuniculi*
  • Francisella tularensis*
  • Hares*
  • Humans
  • Seroepidemiologic Studies
  • Toxoplasma*
  • Zoonoses / epidemiology