Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Pregnant Women Admitted to a State Hospital in Mersin, 2019

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):176-180. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.7273.

Abstract

Objective: This study aimed to retrospectively reveal the seroprevalence of Toxoplasma gondii (T. gondii) in pregnant women with routine pregnancy follow-up.

Methods: Anti-T. gondii IgM-IgG antibody values of pregnant women aged 16-49 years, who had routine pregnancy follow-up in January-December 2019 were analysed retrospectively.

Resultsresults: Of the 1.832 serum samples, in which the anti-T. gondii IgG test was studied, 28.7% were found to be positive, 70.4% were negative and 0.9% was found to be suspicious. For anti-T. gondii IgM, 0.7% of the 1.844 serum samples were evaluated as positive, 99.5% as negative and 0.1% as suspicious. The positivity rates was observed to increase as age decreases in anti-Toxoplasma IgM (r=0.144, p=0.001), and the positivity rates increase as the age increases in the anti-Toxoplasma IgG (r=0.061, p=0.001). In the nationality evaluation, the anti-T. gondii IgM and IgG positivity rates were observed to be higher in Syrian pregnant women compared to Turkish pregnant women.

Conclusion: In our study, a significant portion of pregnant women were observed to be non-immune to the agent, and therefore informing these people about the protection methods from the parasite in order to prevent infection occurrence is important.

Amaç: Bu çalışmada, rutin gebelik takibi için hastaneye başvuran gebelerdeki Toxoplasma gondii (T. gondii) seroprevalansının retrospektif olarak ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında rutin gebelik takibi ile başvuran 16-49 yaş arası gebelerin anti-T. gondii IgM-IgG antikor değerleri retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Anti-T. gondii IgG testi yapılan 1,832 serum örneğinin %28,7’si pozitif, %70,4’ü negatif ve %0,9’u sınır değer olarak sonuç vermiştir. Anti-T .gondii IgM içinse 1,844 serum örneğinin %0,7’si pozitif, %99,5’i negatif ve %0,1’i ise sınır değer olarak değerlendirilmiştir. Anti-Toxoplasma IgM’de yaş azaldıkça pozitiflik oranlarında artış olduğu (r=0,144, p=0,001), anti-Toxoplasma IgG’de ise yaş artışı ile birlikte pozitiflik oranlarının arttığı gözlenmiştir (r=0,061, p=0,001). Uyruk olarak değerlendirildiğinde ise Suriyeli gebe kadınlarda tespit edilen anti-Toxoplasma IgM (p=0,008) ve IgG (p=0,001) pozitiflik oranlarının Türk gebe kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür.

Sonuç: Çalışmamızda, gebe kadınların önemli bir bölümünün etkene karşı bağışıklığının olmadığı gözlenmiş ve dolayısı ile bu kişilerin parazitten korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmelerinin olası bir enfeksiyonu engellemek açısından önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Toxoplasma gondii; seroprevalance; Mersin.

MeSH terms

 • Antibodies, Protozoan
 • Female
 • Hospitals, State
 • Humans
 • Immunoglobulin M
 • Pregnancy
 • Pregnant Women
 • Retrospective Studies
 • Risk Factors
 • Seroepidemiologic Studies
 • Toxoplasma*
 • Toxoplasmosis* / epidemiology

Substances

 • Antibodies, Protozoan
 • Immunoglobulin M