Laboratory Results of Cystic Echinococcosis in 2017 and 2018

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):207-210. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.43434.

Abstract

Objective: This study aimed to retrospectively examine the indirect haemagglutination (IHA) test results of patients suspected of cystic echinococcosis (CE) and admitted to Bursa Uludağ University Health Practice and Research Center Hospital.

Methods: Serum samples in the serology laboratory of our hospital were evaluated using the commercial Cellognost® echinococcosis IHA (Siemens Healthcare Diagnostics, Marburg, Germany) test based on the manufacturer's recommendations. In the IHA test, ≥1:64 serum titres were accepted as positive.

Results: Seropositivity was determined in 213 (19.9%) of 1.072 patients suspected of having CE by the IHA method. Of the patients with seropositivity, 120 (56.3%) were female and 93 (43.7%) were male. The highest positivity rate in both sexes was found in patients aged 20-29 years (22.5% in women; 14.1% in men).

Conclusion: The results indicate that CE maintains its importance as a public health problem in Bursa as in Turkey.

Amaç: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Hastanesi’ne kistik ekinokokkoz (KE) şüphesiyle başvuran hastalarda indirekt hemaglütinasyon (IHA) test sonuçlarının geriye yönelik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Merkezimizin seroloji laboratuvarında serum örnekleri ticari Cellognost® echinococcosis IHA (Siemens Healthcare Diagnostics, Marburg, Germany) testi ile üretici firmanın önerdiği prosedüre göre çalışılmıştır. IHA testinde ≥1:64 serum titreleri pozitif olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada KE şüpheli 1,072 hastanın 213’ünde (%19,9) IHA yöntemi ile seropozitiflik saptanmıştır. Seropozitiflik saptanan hastaların 120’si (%56,3) kadın, 93’ü (%43,7) erkek olarak belirlenmiştir. Her iki cinstede en fazla pozitiflik oranı 20-29 yaş grubunda (kadınlarda %22,5, erkeklerde %14,1) grubunda elde edilmiştir.

Sonuç: KE’nin ülkemizde olduğu gibi ilimizde de halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords: Cystic echinococcosis; IHA; Bursa; Turkey.

MeSH terms

 • Antibodies, Helminth
 • Echinococcosis* / diagnosis
 • Echinococcosis* / epidemiology
 • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
 • Female
 • Hemagglutination Tests
 • Humans
 • Laboratories*
 • Male
 • Retrospective Studies
 • Turkey / epidemiology

Substances

 • Antibodies, Helminth