A Rare Cause of Acute Appendicitis: Enterobius vermicularis

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):220-222. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.6731.

Abstract

Acute appendicitis is the most common intra-abdominal pathology that requires emergency surgery in general surgery clinics. The aetiology of acute appendicitis includes both infectious and non-infectious causes. Although parasitic diseases are rare in developed countries, they are more common in developing countries. The association between acute appendicitis and parasitic infections is unclear, and whether parasites are the cause of acute appendicitis is still under debate. In addition, many appendix parasites are encountered after appendectomy. In this study, we report a rare case of acute appendicitis caused by Enterobius vermicularis.

Akut apandisit, genel cerrahi kliniklerinde en sık acil cerrahi girişim gerektiren batın içi patolojidir. Akut apandisit etiyolojisinde hem enfeksiyonlar hem de enfeksiyon dışı nedenler yer almaktadır. Paraziter hastalıklar gelişmiş ülkelerde ender görülmesine rağmen gelişmekte olan ülkelerde daha sık rastlanılmaktadır. Akut apandisit ile parazit enfeksiyonları arasındaki bağlantı net değildir. Parazitlerin akut apandisit sebebi olup olmadığı konusu halen tartışılmakla beraber, yapılan appendektomi ameliyatları sonrasında apendiks lümeninde çok sayıda parazite rastlandığı da bilinmektedir. Bu çalışmada, patoloji sonucuna göre Enterobius vermicularis’in neden olduğu, nadir görülen bir akut apandisit olgusu sunulmuştur.

Keywords: Appendicitis; parasite; Enterobius vermicularis.

Publication types

 • Case Reports

MeSH terms

 • Acute Disease
 • Animals
 • Appendectomy
 • Appendicitis* / diagnosis
 • Appendicitis* / surgery
 • Appendix* / surgery
 • Enterobiasis* / complications
 • Enterobiasis* / diagnosis
 • Enterobius
 • Humans