Acute Toxoplasmosis During Pregnancy: A Hard Call

Turkiye Parazitol Derg. 2021 Aug 4;45(3):223-226. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.43043.

Abstract

Toxoplasma gondii is an obligate intracellular parasite that infects all animals, including humans, and causes toxoplasmosis. If toxoplasmosis occurs during pregnancy, it may affect the foetus owing to transplacental transmission. Such transmission may lead to foetal complications, some of which can be very serious, e.g. hydrocephaly and chorioretinitis; however, not all cases of acute toxoplasmosis during pregnancy result in foetal complications. The decision whether to continue or terminate the pregnancy is a difficult problem for families as well as healthcare professionals, thus making it important. Here we present a case of acute toxoplasmosis at 6 weeks of pregnancy. The patient was directly advised to terminate the pregnancy. However, with detailed laboratory analyses, close follow-up and treatment to prevent transplacental transmission, she successfully completed the pregnancy and eventually delivered a healthy baby. By presenting this case, we aimed to review acute toxoplasmosis during pregnancy.

Toxoplasma gondii, insanlar dahil tüm hayvanları enfekte edebilen bir zorunlu hücre içi parazittir. Toxoplasma gondii’nin yaptığı hastalığa toksoplazmoz denir. Eğer toksoplazmoz gebelikte söz konusu olursa fetus transplasental geçişle etkilenebilir. Her ne kadar bu geçiş, hidrosefali, koryoretinit gibi çok ciddi fetal problemlere yol açsa da, tüm gebelik akut toksoplazmozlarında bu durum mutlaka önemlidir. Çünkü gebeliğe devam etme veya sonlandırma kararı hem aileler için hem de sağlıkçılar için zordur. Burada, akut toksoplasmoz tanısı ile gebeliğin 6. haftasında doğrudan gebelik sonlandırması ile başvuran, gebeliği arzu edilen bir olgu sunuyoruz. Olgu, detaylı laboratuvar testleri, yakın takip ve transplasental geçişi engelleyen tedavi ile gebeliği başarılı bir şekilde sonlandırıp sağlıklı bir bebek sahibi olmuştur. Bu olgu ile, gebelikte akut toksoplazmoz konusunu yeniden gözden geçirmeyi hedefledik.

Keywords: Toxoplasma gondii; pregnancy; risk factors; congenital toxoplasmosis; seroprevalence.

Publication types

  • Case Reports

MeSH terms

  • Animals
  • Female
  • Humans
  • Pregnancy
  • Pregnancy Complications, Parasitic* / diagnosis
  • Toxoplasma*
  • Toxoplasmosis* / diagnosis
  • Toxoplasmosis, Congenital* / diagnosis
  • Toxoplasmosis, Congenital* / drug therapy