SGLT2-hämmare minskar risk för hjärt–kärl- och njursjukdom

Lakartidningen. 2021 Nov 3;118:21096.
[Article in Swedish]
No abstract available

MeSH terms

  • Humans
  • Kidney Diseases*
  • Sodium-Glucose Transporter 2
  • Sodium-Glucose Transporter 2 Inhibitors*

Substances

  • Sodium-Glucose Transporter 2
  • Sodium-Glucose Transporter 2 Inhibitors