[Does food affect tartar deposition?]

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2021 Nov;128(11):535-537. doi: 10.5177/ntvt.2021.06.21038.
[Article in Dutch]

Abstract

Tartar is formed by the precipitation of calcium phosphate on dental plaque, particularly in an alkaline environment. Fruit is acidic and contains a lot of carbohydrates besides, leading to acidification in dental plaque. In a large-scale population study, fruit consumption was therefore associated with a reduced risk of tartar build-up. Protein degradation does create an alkaline environment. However, consumption of dairy products, which are rich in protein and calcium ions, does not lead to increased formation of tartar. Oral care products containing the amino acid arginine or urea, both generating an alkaline environment, do not lead to increased tartar formation either. These studies suggest that the effect of diet on the metabolism in dental plaque is insufficient to cause an increase in tartar formation.

Tandsteen ontstaat door het neerslaan van calcium- fosfaten op tandplaque, vooral in een basisch milieu. Fruit is zuur en bevat daarnaast veel koolhydraten, wat leidt tot zuurvorming in tandplaque. In bevolkingsonderzoek bleek fruitconsumptie dan ook geassocieerd met een verlaagd risico op de vorming van tandsteen. Bij eiwitafbraak kan wel een basisch milieu ontstaan. Consumptie van zuivelproducten, die eiwitrijk zijn en ook veel calciumionen bevatten, leidt echter niet tot meer tandsteenvorming. Ook mondverzorgings­producten met het aminozuur arginine of met ureum, die beide een basisch milieu genereren, leiden niet tot meer tandsteenvorming. Op basis van deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat voeding het metabolisme in tandplaque onvoldoende beïnvloedt om te leiden tot meer tandsteenvorming.

MeSH terms

  • Dental Calculus*
  • Humans