Practical Solutions for Problems in Blood Grouping and Crossmatching

Turk J Haematol. 2022 Feb 23;39(1):55-60. doi: 10.4274/tjh.galenos.2021.2021.0544. Epub 2021 Dec 10.

Abstract

Hematologists often encounter transfusion problems, one of which is crossmatch incompatibility. In many countries, transfusion medicine is not a recognized specialty, there are no reference immunohematology laboratories, and most blood banks can only perform “type and screen” and crossmatch analyses. Therefore, hematologists should have basic knowledge about blood banking procedures and how to use them. This review aims to provide hematologists who do not have access to advanced blood bank laboratories some practical tips for handling problems in pretransfusion testing.

Hematologlar transfüzyon problemleri ile sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Bu problemlerden birisi de çapraz karşılaştırmada uyumsuzluktur. Bir çok ülkede transfüzyon tıbbı resmi olarak tanınmış bir bilim dalı değildir, referans immünohematoloji laboratuvarları yoktur ve bir çok kan bankası sadece kan gruplama ve antikor tarama ve çapraz karşılaştırma testlerini yapabilmektedir. Bu nedenle hematologların kan bankacılığı teknikleri ile ilgili temel bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu derlemenin amacı, ileri kan bankası laboratuvarlarına erişimi olmayan hematologlar için kan uygunluk testlerinde karşılaşılan problemlerin çözümü için pratik ipuçları sağlamaktır.

Keywords: Blood grouping; Incompatible crossmatch; Transfusion.

Publication types

  • Review

MeSH terms

  • Blood Banks
  • Blood Grouping and Crossmatching*
  • Blood Transfusion
  • Humans
  • Transfusion Medicine*