Neurological disorders in liver transplantation

Ideggyogy Sz. 2022 Mar 31;75(3-04):129-135. doi: 10.18071/isz.75.0129.

Abstract

Background and purpose: Liver transplantation is the only curative treatment in patients with end-stage liver failure. It has been associated with neurological disorders more frequently than other solid organ transplantations. We aimed to detect neurological disorders in liver transplantation patients and determine those that affect mortality.

Methods: One hundred eighty-five patients, 105 with and 80 without neurological disorders, were included in this study. The follow-up was categorized into three periods: preoperative, early postoperative and late postoperative. We analyzed all medical records, including demographic, laboratory, radiological, and clinical data.

Results: Neurological disorders were observed in 52 (28.1%) patients in the preoperative period, in 45 (24.3%) in the early postoperative, and in 42 (22.7%) in the late postoperative period. Hepatic encephalopathy in the preoperative and altered mental state in the post-operative period were the most common neurological disorders. Both hepatic encephalopathy (37.5%) and altered mental state (57.7%) caused high mortality (p=0.019 and 0.001) and were determined as indepen-dent risk factors for mortality. Living donor transplantation caused less frequent mental deterioration (p=0.049). The mortality rate (53.8%) was high in patients with seizures (p=0.019). While mortality was 28.6% in Wilson's disease patients with neurological disorders, no death was observed in patients without neurological disorders.

Conclusion: We identified a wide variety of neurological disorders in liver transplantation patients. We also demonstrated that serious neurological disorders, including hepatic encephalopathy and seizures, are associated with high morbidity and mortality. Therefore, in order to avoid poor outcomes, hepatic encephalopathy should be considered as a prioritization criterion for liver transplantation.

Background and purpose: A májtranszplantáció a végstádiumú májelégtelenségben szenvedők egyetlen kuratív lehe­tő­sége. A májtranszplantáció a többi szervátültetéshez képest gyakrabban társul neurológiai betegségekkel. Vizsgálatunk célja az volt, hogy számba vegyük, milyen neurológiai rendellenességek jelentkeznek a májtranszplantáltak körében, és meghatározzuk, hogy ezek közül melyek befolyásolják a mortalitást.

Methods: Száznyolcvanöt beteget vontunk be a vizsgálatba, közülük 105-nek voltak neurológiai rendellenes­ségei, míg 80-nak nem. Az utánkövetést három perió­dusba soroltuk: preoperatív, korai posztoperatív és késői posztoperatív szakaszba. Elemeztük az összes orvosi fel­jegyzést, beleértve a demográfiai, laboratóriumi, radiológiai és klinikai adatokat is.

Results: Neurológiai rendellenességeket 52 betegnél (28,1%) figyeltünk meg a preoperatív periódusban, 45 betegnél (24,3%) a korai posztoperatív, és 42 betegnél (22,7%) a késői posztoperatív időszakban. A leggyakoribb neurológiai rendellenesség a preoperatív szakaszban a hepaticus encephalopathia, a posztoperatív szakaszban pedig a módosult mentális állapot volt. A hepaticus encephalopathia és a módosult mentális állapot egyaránt magas mortalitást okozott (37,5% és 57,7%; p = 0,019 és 0,001), és a halálozás független rizikófaktorának bizonyult. Az élő donoros transzplantáció ritkábban okozott mentális állapotromlást (p = 0,049). A halálozási arány magas volt (53,8%) a rohamokban szenvedő betegeknél (p = 0,019). Míg a neurológiai rendellenes­ségben szenvedő Wilson-kóros betegeknél 28,6%-os volt a mortalitás, a neurológiai rendellenességekkel nem rendelkező betegek körében nem fordult elő haláleset.

Conclusion: Számos neurológiai rendellenességet azonosítottunk a májtranszplantált betegek körében. Kimutattuk azt is, hogy a súlyos neurológiai rendellenességek, beleértve a hepaticus encephalopathiát és a görcsrohamokat, magas morbiditással és mortalitással járnak. Ezért a rossz kimenetel elkerülése érdekében a hepaticus encephalopathiát a májtranszplantáció elsőbbségi kritériumának kell tekinteni.

Keywords: Wilson’s disease; altered mental status; hepatic encephalopathy; liver transplantation; neurological disorders.

MeSH terms

  • Hepatic Encephalopathy* / etiology
  • Hepatic Encephalopathy* / surgery
  • Humans
  • Liver Transplantation* / adverse effects
  • Living Donors
  • Seizures / etiology