The in vitro anti- Leishmania Effect of Zingiber officinale Extract on Promastigotes and Amastigotes of Leishmania major and Leishmania tropica

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):91-96. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.53825.

Abstract

Objective: Recently, the use of pentavalent antimony compounds for Leishmaniasis treatment has been associated with disease recurrence, drug resistance, and severe side effects. Therefore, there is a need to develop alternative treatment strategies. This study investigates the in vitro effects of Zingiber officinale on promastigotes and amastigotes of Leishmania major and Leishmania tropica.

Methods: Promastigotes and amastigotes of Leishmania major and Leishmania tropica were cultured and mass-produced in an RPMI1640 medium enriched with other necessary compounds. The MTT colorimetric method and calculating the IC50 value were used to evaluate the anti-leishmania activity of hydroalcoholic extract of Zingiber officinale.

Results: The hydroalcoholic extract of Zingiber officinale inhibited the growth of Leishmania major and Leishmania tropica promastigotes in 24, 48, and 72 hours after in vitro incubation. The IC50 of hydroalcoholic extract of Zingiber officinale was 56 μg/mL for Leishmania major and 275 μg/mL for Leishmania tropica promastigotes after 72 hours. The IC50 of hydroalcoholic extract of Zingiber officinale was 75 μg/mL for Leishmania major and 325 μg/mL for Leishmania tropica amastigotes after 72 hours.

Conclusion: The results showed that hydroalcoholic extract of Zingiber officinale has cytotoxicity properties, and Leishmania tropica has a higher resistance to hydroalcoholic extract of Zingiber officinale than Leishmania major. Further research is recommended.

Amaç: Son zamanlarda, Leishmaniasis tedavisinde beş değerlikli antimon bileşiklerinin kullanımı, hastalığın tekrarlaması, ilaç direnci ve ciddi yan etkiler ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle alternatif tedavi stratejilerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, Zingiber officinale’nin Leishmania major ve Leishmania tropica’nın promastigotları ve amastigotları üzerindeki laboratuvar etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler: Leishmania major ve Leishmania tropica promastigotları ve amastigotları, diğer temel bileşiklerle zenginleştirilmiş RPMI1640 ortamında kültürlenerek toplu olarak üretilmiştir. Zencefilin hidroalkolik ekstraktının anti-Leishmania aktivitesini değerlendirmek için MTT kolorimetrik yöntem ve IC50 değeri kullanılmıştır.

Bulgular: Zingiber officinale’nin hidroalkolik özütü, in vitro inkübasyondan 24, 48 ve 72 saat sonra Leishmania major ve Leishmania tropica promastigotlarının büyümesini engellemiştir. Zingiber officinale’nin hidroalkolik ekstraktının IC50’si 72 saat sonra Leishmania major için 56 μg/mL ve Leishmania tropica promastigotlar için 275 μg/mL olarak tespit edilmiştir. Zingiber officinale’nin hidroalkolik ekstraktının IC50’si 72 saat sonra Leishmania major için 75 μg/mL ve Leishmania tropica amastigotes için 325 μg/mL olarak sonuçlanmıştır.

Sonuç: Sonuçlar, Zingiber officinale’nin hidroalkolik özütünün sitotoksisite özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Leishmania tropica, Zingiber officinale’nin hidroalkolik özüne karşı Leishmania major’dan daha yüksek bir dirence sahiptir. Konu ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Keywords: Z. officinale; Zingiber officinale; gingers; Leishmania major; Leishmania tropica.

MeSH terms

  • Antiprotozoal Agents* / pharmacology
  • Ginger*
  • Leishmania major*
  • Leishmania tropica*
  • Plant Extracts / pharmacology

Substances

  • Antiprotozoal Agents
  • Plant Extracts