Observation of Malaria Treatment with Dihydroartemisinin-Piperaquine Combination at Primary Health Care

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):102-107. doi: 10.4274/tpd.galenos.2021.54264.

Abstract

Objective: Dihydroartemisinin-Piperaquine (DHP) combination is the first-line treatment for uncomplicated malaria in Indonesia and has been used since 2010. This study was conducted to determine the efficacy of DHP combination for uncomplicated malaria treatment in a community-based evaluation.

Methods: Recruitment was done by active or passive case detection. All uncomplicated malaria patients were treated with DHP once a day, for 3 days, administered orally (as is done in primary health care). Patients were followed up until day 28 post-treatment. The primary end point was a 28-day cure rate.

Results: In this study, 484 subjects were screened through active and passive cases detection. A total of 45 subjects infected by P. vivax and 2 subjects infected by P. falciparum agreed to participate through written informed consent. There was no difference between clinical malaria and asymptomatic malaria in all analyzed characteristics. One patient had a D3 parasite density greater than 25% D0, although no parasites were found on the following day (D4). This study found 46 patients (97.9%) who had adequate clinical and parasitological responses. No adverse event was reported during the follow up of this study.

Conclusion: DHP was effective, safe, and well tolerated in the treatment of uncomplicated malaria at primary health care.

Amaç: Dihidroartemisinin-Piperaquine (DHP) kombinasyonu, Endonezya’da komplike olmayan sıtma için birinci basamak tedavidir ve 2010 yılından beri kullanılmaktadır. Bu çalışma, toplum temelli bir değerlendirmede komplike olmayan sıtma tedavisi için DHP kombinasyonunun etkinliğini belirlemek için yapılmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya katılım, aktif veya pasif olgu tespiti ile yapıldı. Komplike olmayan tüm sıtma hastaları günde bir kez üç gün boyunca ağızdan DHP ile tedavi edildi (birinci basamak sağlık hizmetinde yapıldığı gibi). Hastalar tedavi sonrası 28. güne kadar takip edildi. Birincil son nokta 28 günlük bir iyileşme oranıydı.

Bulgular: Bu çalışmada 484 denek aktif ve pasif olgu tespiti ile tarandı. P. vivax ile enfekte olan toplam 45 denek ve P. falciparum ile enfekte olan iki denek, yazılı bilgilendirilmiş onam ile katılmayı kabul etti. Analiz edilen tüm özelliklerde klinik sıtma ile asemptomatik sıtma arasında hiçbir fark yoktu. Bir hastanın D3 parazit yoğunluğu %25 D0’dan daha yüksek olmasına rağmen ertesi gün parazit bulunmadı (D4). Bu çalışmada, yeterli klinik ve parazitolojik yanıtlara sahip 46 hasta (%97,9) bulundu. Çalışmanın takibi sırasında herhangi bir advers olay bildirilmedi.

Sonuç: DHP, birinci basamak sağlık hizmetlerinde komplike olmayan sıtmanın tedavisinde etkili, güvenlidir ve iyi tolere edilmektedir.

Keywords: Dihydroartemisinin-Piperaquine; malaria; primary health care.

MeSH terms

 • Antimalarials* / therapeutic use
 • Artemisinins* / therapeutic use
 • Drug Therapy, Combination
 • Humans
 • Malaria* / drug therapy
 • Malaria, Falciparum* / drug therapy
 • Malaria, Vivax* / drug therapy
 • Piperazines
 • Primary Health Care
 • Quinolines* / adverse effects
 • Quinolines* / therapeutic use
 • Treatment Outcome

Substances

 • Antimalarials
 • Artemisinins
 • Piperazines
 • Quinolines
 • artenimol
 • piperaquine