External Ophthalmomiasis Cases in Şırnak

Turkiye Parazitol Derg. 2022 May 23;46(2):163-165. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.03164.

Abstract

Dermatological cases caused by myiasis make up approximately 20% of travel diseases. Ocular involvement occurred in approximately 5% of these myiasis cases. The conjunctival involvement of Oestrus ovis (O. ovis) larvae, which is the active agent in most ocular infestation cases in humans, causes external ophthalmomyiasis. External ophthalmomyiasis was diagnosed because of O. ovis first-stage larvae that were removed from the conjunctiva of three patients who applied to the Şırnak State Hospital Eye Clinic with complaints of foreign body sensation, burning, stinging, watering, and redness in the eyes and swelling of the eyelids in July and October. All symptoms of the patients disappeared within a few days after the removal of the larvae. Ophthalmomyiasis due to O. ovis must be kept in mind in the differential diagnosis of patients presenting with similar eye complaints in areas where sheep and goat husbandry is performed intensely.

Miyazların etken olduğu dermatolojik olgular seyahat hastalıklarının yaklaşık %20’sini oluşturmakta ve bu olguların yaklaşık %5’inde de oküler tutulum görülmektedir. İnsanlarda görülen oküler enfestasyon olgularının çoğunda da etken olan Oestrus ovis (O. ovis) larvalarının konjunktiva tutulumu eksternal oftalmomiyaza neden olmaktadır. Temmuz ve Ekim aylarında, gözde hareket eden yabancı cisim hissi, yanma, batma, sulanma, kızarıklık ve göz kapağında şişlik şikayetleri ile Şırnak Devlet Hastanesi Göz Polikliniği’ne başvuran üç hastaya, konjunktiva üzerinden çıkarılan birinci dönem O. ovis larvalarına bağlı eksternal oftalmomiyaz tanısı konulmuştur. Larvaların çıkarılmasını takip eden birkaç gün içerisinde hastalardaki tüm semptomlar ortadan kalkmıştır. Küçükbaş hayvancılık faliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde benzer göz şikayetleriyle başvuran hastalarda ayırıcı tanı olarak O. ovis’e bağlı oftalmomiyaz akılda tutulmalıdır.

Keywords: External ophthalmomyiasis; Oestrus ovis; Turkey.

MeSH terms

  • Animals
  • Diagnosis, Differential
  • Diptera*
  • Eye Infections, Parasitic* / diagnosis
  • Humans
  • Larva
  • Myiasis* / diagnosis
  • Sheep