[Early postoperative results of sublobal lung resections performed with spontaneous ventilation combined with double lumen tube intubation. A new surgical method]

Magy Seb. 2022 Jun 20;75(2):117-120. doi: 10.1556/1046.2022.20005. Print 2022 Jun 20.
[Article in Hungarian]

Abstract

Introduction. Non-intubated spontaneous ventilated (NITS) minimally invasive surgery (video-assisted thoracic surgery VATS) is a widespread procedure, but there are some doubts regarding its safety. We developed a safe method, spontaneous ventilation with intubation (SVI) to resolve these concerns. In this study, the early postoperative results of the SVI sublobar resections are presented. Methods. Between 2020 May 25 and 2021 March 26, 20 SVI VATS sublobar resection was performed with a double lumen intratracheal tube. Results. Surgeries were performed for 9 females and 11 males with a mean age of 66.1. The mean BMI was 27.8, FEV1 was 89.1%, and Carlson Comorbidity score was 6.1. The mean surgical time was 61.5 min, drainage time was 1.85 days and hospital stay was 3.35 days. Morbidity was found to be 5%. Primer lung cancer was removed in 9 cases, we performed 6 metastasectomies and in 5 cases benign lesion was removed. Conclusion. According to the early postoperative results spontaneous ventilated VATS sublobar resections with double lumen intratracheal tube can be considered a safe thoracic surgical method.

Bevezetés: A nem intubált spontán légző (NITS) minimál invazív (video-assisted thoracic surgery VATS) eljárás széles körben elterjedt, de felmerülnek kétségek az eljárás biztonságosságával kapcsolatosan. Ennek megoldására fejlesztettünk ki egy új, alacsonyabb kockázatú spontán légző mellkassebészeti módszert (intubált spontán ventilláció – SVI). Vizsgálatunkban az SVI sublobaris reszekciók korai posztoperatív eredményeit mutatjuk be. Anyag és módszer: 2020. május 25. és 2021. március 26. között 20 SVI VATS sublobaris reszekciót végeztünk kétlumenű intratrachealis tubus használatával. Eredmények: A műtétre került betegek közül 9 nő és 11 férfi, az átlagos életkor 66,1 év, az átlag BMI 27,8, FEV1 89,1%, Carlson Comorbidity Index pedig 6,2 volt. A műtéti idő 61,5 perc volt, a behelyezett mellkasi drain átlagosan 1,85 nap után került eltávolításra. A kórházi ápolási napok száma 3,35 volt. A morbiditásra 5%-os értéket kaptunk. 9 esetben primer tüdődaganat került eltávolításra, 6 metastasectomiát végeztünk, 5 esetben pedig benignus elváltozás miatt történt a műtét. Következtetés: A kétlumenű intratrachealis tubus melletti spontán ventillációs VATS sublobaris reszekciók a posztoperatív eredményeik alapján biztonságos mellkassebészeti eljárásnak tarthatók.

Keywords: intubation; intubáció; nem intubált; non-intubated; spontaneous ventilation; spontán ventiláció; video-assisted thoracic surgery.

MeSH terms

  • Humans
  • Length of Stay
  • Thoracic Surgery, Video-Assisted*