[Epineural methylene blue nerve staining on cadaver hand]

Orv Hetil. 2022 Nov 13;163(46):1834-1839. doi: 10.1556/650.2022.32617. Print 2022 Nov 13.
[Article in Hungarian]

Abstract

Introduction: Limited fasciectomy is the gold-standard treatment in Dupuytren’s surgery. The anatomical position of digital nerves can be altered by Dupuytren’s tissue resulting in a difficult dissection and localization, with a relatively high risk of iatrogenic nerve injury. This risk could be decreased by using intraoperative neural marking to facilitate locating the potentially displaced nerves. We recently demonstrated in an animal model that in vivo nerve staining with methylene blue is a suitable method to mark nerves without damaging them. Objective: We aimed to test the efficacy of our methylene blue nerve staining technique developed in a rat sciatic nerve model on human cadaveric digital nerves. Method: First, we performed epineural staining using 40 μl 1 : 80 diluted methylene blue solution on four human cadaver digital nerves fixed with formalin. In the second experiment, we stained six cadaver digital nerves without previous fixation. To increase the length of the stained segments, we used 200 μl solution on two nerves. Results: The epineural nerve labeling was not successful on formalin-fixed tissues. However, nerves without fixation were successfully stained with methylene blue. Forty μl methylene blue solution marked a 13 mm long segment, while 200 μl stained a 18 mm long segment. Conclusion: The epineural methylene blue nerve staining is limited on formalin-fixed digital nerves due tissue shrink-age. Non-fixed nerves with preserved histological structure can be stained in an 18 mm long segment. Further studies are necessary to determine the technique’s value in hand surgery by testing digital nerves surrounded by Dupuytren’s and scar tissues.

Bevezetés: A parciális aponeurectomia a Dupuytren-kontraktúra kezelésére leggyakrabban végzett műtéti eljárás. A betegségben kialakuló patológiás szövet megváltoztathatja a digitális ideg anatómiai elhelyezkedését, ami megnehezíti az ideg műtét közbeni lokalizációját és dissectióját, és növeli a iatrogén idegsérülés kockázatát. Intraoperatív idegfestési eljárással az ideg lokalizációja megkönnyíthető lenne, ezáltal a iatrogén idegsérülés kockázata is csökkenne. Állatkísérleteinkben korábban igazoltuk, hogy metilénkékoldattal a perifériás ideg in vivo megfesthető az ideg struktúrájának és funkciójának károsítása nélkül. Célkitűzés: A patkány nervus ischiadicus modellen már sikeresen alkalmazott metilénkékoldattal végzett idegfestési eljárás hatékonyságának vizsgálata humán kadáver digitális idegen. Módszer: Vizsgálatunk első fázisában formalinnal fixált kézen négy digitális ideg epineuralis festését végeztük el 40 µl 1 : 80-as hígítású metilénkékoldattal. A második vizsgálatban fixáción át nem esett kadáverkézen hat digitális ideg festését végeztük. A megfesthető idegszakasz hosszának növelésére két ideg festéséhez 200 µl metilénkékoldatot használtunk. Eredmények: Az epineuralis idegjelölés formalinfixált idegeken nem működött ideálisan. Friss, formalinos fixáláson át nem esett humán kadáver digitális idegen az idegfestési eljárást sikeresen alkalmaztuk, a megfestett idegszakasz tekintetében állatkísérletes eredményeinket reprodukálni tudtuk. 40 µl 1 : 80-as hígítású metilénkékoldattal átlagosan 13 mm-es, míg 200 µl oldat használatával 18 mm-es idegszakaszt sikerült megfesteni. Következtetés: Formalinnal fixált digitális ideg festése a fixáció következtében fellépő szöveti zsugorodás miatt korlátozottan lehetséges. Formalinos fixáláson át nem esett digitális idegek esetén a megtartott anatómiai viszonyok mellett 18 mm-es idegszakasz megfesthető. További vizsgálatokat tervezünk Dupuytren-szövettel és hegszövettel körülvett digitális idegen, a technika kézsebészeti műtétek során történő alkalmazhatóságának megítélésére. Orv Hetil. 2022; 163(46): 1834–1839

Keywords: Dupuytren-kontraktúra; Dupuytren’s contracture; digital nerve; digitális ideg; kadáverideg festése; nerve staining on cadaver hand.

MeSH terms

 • Animals
 • Cadaver
 • Dupuytren Contracture* / pathology
 • Dupuytren Contracture* / surgery
 • Formaldehyde
 • Humans
 • Methylene Blue
 • Neoplasm Recurrence, Local
 • Rats

Substances

 • Methylene Blue
 • Formaldehyde