Høyt nivå av ferritin og HDL-kolesterol er assosiert med høyt alkoholforbruk

Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Nov 21;142(17). doi: 10.4045/tidsskr.22.0431. Print 2022 Nov 22.
[Article in Norwegian]
No abstract available

MeSH terms

  • Alcohol Drinking*
  • Cholesterol, HDL
  • Ferritins*
  • Humans

Substances

  • Cholesterol, HDL
  • Ferritins