Investigation of Toxoplasma gondii Seropositivity in Pregnant Women in Kastamonu Province, Turkey

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):288-292. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.28247.

Abstract

Objective: Toxoplasma gondii (T. gondii) is a protozoan parasite that infects most warm-blooded animal species and causes toxoplasmosis. Especially infections that occur during pregnancy can lead to serious clinical symptoms. This study retrospectively revealed the T. gondii seroprevalence of pregnant women in Kastamonu province, Turkey.

Methods: Anti-T. gondii IgM and IgG positivity of 1.294 pregnant women between the ages of 15-44 years who applied to the Obstetrics and Gynecology Outpatients of Kastamonu Training and Research Hospital from January 2018 to January 2022 were investigated retrospectively. The IgG avidity test was performed for both anti-T. gondii IgM and IgG positivity.

Results: Anti-T. gondii IgM and IgG seropositivity were determined as 1.1% (n=14) and 20.3% (n=263), respectively. Anti-T. gondii IgM and IgG positivity were detected together in 11 pregnant women. IgG avidity test results of only six pregnant women could be reached, two pregnant had high IgG avidity, and four pregnant had low IgG avidity. Anti-T. gondii IgG positivity rate increased with increasing age (p=0.039).

Conclusion: The number of seronegative pregnant women was considered high in Kastamonu. It is significant for expectant mothers to know about prevention methods in order not to acquire toxoplasmosis.

Amaç: Toxoplasma gondii (T. gondii), çoğu sıcakkanlı hayvan türünü enfekte eden ve toksoplazmoza neden olan bir protozoon parazitidir. Özellikle gebelik esnasında ortaya çıkan enfeksiyonlar ciddi klinik tablolara yol açabilir. Bu çalışmada, Kastamonu ilindeki gebe kadınlarda T. gondii seroprevalansının retrospektif olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2018-Ocak 2022 yılları arası Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran 15-44 yaş arasındaki 1,294 gebenin serum örneklerinde anti-T. gondii IgM ve IgG pozitifliği retrospektif olarak araştırılmıştır. Anti-T. gondii IgM ve IgG birlikte pozitif olan olgularda IgG avidite testi çalışılmıştır.

Bulgular: Anti-T. gondii IgM ve IgG seropozitifliği sırasıyla %1,1 (n=14) ve %20,3 (n=263) olarak tespit edilmiştir. On bir hastada ise anti-T. gondii IgM ve IgG birlikte pozitif olarak saptanmıştır. Anti-T. gondii IgG avidite test sonuçlarına ulaşılan altı gebeden dördünde düşük avidite, iksinde ise yüksek avidite belirlenmiştir. Anti-T. gondii IgG için, yaş artışı ile birlikte pozitiflik oranının arttığı tespit edilmiştir (p=0,039).

Sonuç: Kastamonu’da seronegatif gebe sayısı yüksek oranda bulunmuştur. Bu nedenle ilimizdeki anne adaylarının Toksoplazmoza yakalanmamaları adına enfeksiyondan korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir.

Keywords: IgG; IgM; Pregnancy; seroprevalence; Toxoplasma gondii.

MeSH terms

 • Animals
 • Antibodies, Protozoan
 • Female
 • Humans
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M
 • Pregnancy
 • Pregnant Women
 • Retrospective Studies
 • Seroepidemiologic Studies
 • Toxoplasma*
 • Toxoplasmosis* / epidemiology
 • Turkey / epidemiology

Substances

 • Antibodies, Protozoan
 • Immunoglobulin M
 • Immunoglobulin G