Two Cases of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Detected in a Non-endemic Feast of Sacrifice

Turkiye Parazitol Derg. 2022 Nov 28;46(4):339-341. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.03016.

Abstract

Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a viral zoonotic infectious disease transmitted by ticks, accompanied by fever, bleeding, myalgia, weakness and similar non-specific symptoms, and can have an acute and serious course. In this article, two CCHF cases seen during the Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic in a non-endemic province are described. The common feature of both cases; contact with animals in the endemic region during the feast of sacrifice, non-specific symptoms, liver function test, lactate dehydrogenase and creatine phosphokinase elevation, leukopenia and thrombocytopenia. Especially during the COVID-19 pandemic, tick and livestock contact of patients with non-specific symptoms should be questioned.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA); kenelerle bulaşan ve ateş, kanama, myalji, halsizlik ve benzeri non-spesifik semptomlarla seyreden, akut ve ciddi seyirli olabilen viral zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Burada, endemik olmayan bir ilde Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi devam ederken görülen iki adet KKKA olgusu tartışılmıştır. Olguların ortak özelliği, Kurban Bayramı sırasında endemik bölgedeki hayvanlarla temas etmiş olmaları, non-spesifik semptomları olması; karaciğer fonksiyon testleri, laktat dehidrogenaz ve kreatin fosfokinaz yüksekliği, lökopeni ve trombositopeni şeklinde karşımıza çıkmıştır. COVID-19 pandemisi sırasında non-spesifik semptomları olan hastaların kene ve hayvancılık teması özellikle sorgulanmalıdır.

Keywords: COVID-19; hemorrhagic fever virus; Crimean-Congo.

Publication types

  • Case Reports

MeSH terms

  • Animals
  • COVID-19*
  • Hemorrhagic Fever Virus, Crimean-Congo*
  • Hemorrhagic Fever, Crimean* / diagnosis
  • Humans
  • Leukopenia*
  • Pandemics
  • Thrombocytopenia*