[Whether or not to remove root remnants in frail older adults?]

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2023 Jan;130(1):17-24. doi: 10.5177/ntvt.2023.01.22082.
[Article in Dutch]

Abstract

Many frail older adults have a poor oral health: unrestorable broken teeth and root remnants with open root canals, commonly associated with periapical and periodontal inflammation, are often seen. Improving oral health in this growing group of frail older adults is a considerable challenge for dental care professionals. Dentists are often uncertain how to deal with root remnants and unrestorable broken teeth in psychogeriatric and/or medically compromised frail older adults. Decisions about the extraction or retention of root remnants should not only be made on the basis of preventing pain and inflammation, but also on the course of disease, life expectancy, cooperation, laws and regulations and other factors that are an issue in geriatric patients but not in regular (healthy) patients. To help oral health care professionals in their treatment choice for this complex patient group, a decision tree was developed in which both root and patient-related factors were included.

Veel kwetsbare ouderen hebben een slechte mondgezondheid: afgebroken gebitselementen en wortelresten met open wortelkanalen, vaak met apicale en parodontale ontstekingen, komen veel voor. Het verbeteren van de mondgezondheid in deze groeiende groep ouderen is een uitdaging voor professionele mondzorgverleners. Zij weten vaak niet goed wat er met deze wortelresten en afgebroken gebitselementen moet gebeuren bij psychogeriatrische en/of medisch gecompromitteerde kwetsbare oudere patiënten. Het nemen van een beslissing over wel of niet verwijderen is in deze doelgroep niet alleen gebaseerd op voorkomen van pijn en ontsteking maar ook op ziektebeloop, levensverwachting, coöperativiteit, wet- en regelgeving en andere factoren die in de geriatrische doelgroep wel spelen maar niet bij (gezonde) reguliere patiënten. Om professionele mondzorgverleners te helpen bij de behandelkeuze in deze complexe doelgroep is een beslisboom ontwikkeld waarin factoren op zowel gebitselement- en patiëntniveau zijn meegenomen.

Publication types

  • English Abstract

MeSH terms

  • Aged
  • Dental Care for Aged
  • Frail Elderly*
  • Health Status
  • Humans
  • Inflammation
  • Life Expectancy
  • Oral Health*