[The impact of district nurses in screening visual impairments]

Orv Hetil. 2023 Jan 22;164(3):88-95. doi: 10.1556/650.2023.32689. Print 2023 Jan 22.
[Article in Hungarian]

Abstract

Introduction: The children's physical and mental health is determinative for the whole society. Parents, teachers, district nurses, and doctors share the duty to ensure their uninterrupted visual development. District nurses compose key elements in connecting families and health care providers, since they have the chance to detect any visual anomalies, and to refer the children to a pediatrician, ophthalmologist, or a neurologist. Their team work yields advantages to the whole community as beyond preserving good vision, children get a real chance of right physical and mental development.

Objective: Our aim was to recollect district nurses' areas of activity and to collect data about their present status in visual screening programs. Furthermore, to assess their screening methods and circumstances, and to reshape their continuous learning programs linked to the universities.

Method: Questionnaires were sent online anonymously to district nurses in practice, in order to collect data referring to their focuses during the visual screening methods. Administration of online parental tutorials was assessed, and measures of professional support in nurses' education was debated.

Results: Visual screening among infants looks for potential strabismus, and among school-age children looks for potential refractive errors. Vision tests and stereo tests are usually available as screening tools, but pen lights are underused. Only a few nurses suggest online tutorials to enhance patient education, but nurses are highly motivated in postgraduate courses about vision screening.

Conclusion: Our results reflect good adherence to the screening protocols but there is some uncertainty in some fields. In harmony with the results, adequate technical and educational support and specific training were compiled for postgraduate district nurses. Coaching and training in visual screening (in the form of seminars or e-learning) should be available in spring 2023. Orv Hetil. 2023; 164(3): 88-95.

Bevezetés: A 0–18 éves korosztály testi-lelki egészsége meghatározó a társadalom egészére nézve. A zavartalan látásfejlődés biztosítása a szülő, a gyermek, a pedagógus, a védőnő és az orvos együttes feladata. Fontos láncszem a védőnő a családok és az orvosi ellátás között, mert elsőként észlelhet olyan látószervi eltérést, amelyet majd a gyermekgyógyász, a szemész vagy a neurológus kezelhet. A csapatmunka nyertese szintén egy közösség, mert a látás megőrzésén túl esélyt kap a gyermek a megfelelően támogatott testi és szellemi fejlődésre is. Célkitűzés: Felmérni, hogy napjainkban a védőnők milyen szemészeti elváltozások kiszűrésére végzik a látásvizsgálatokat, és milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésükre. A tanácsadó munkát kiegészítik-e oktatóvideókkal, illetve nyitottak-e továbbképzésen való részvételre. Módszer: Anonim, önkéntes, online kérdőívek segítségével gyakorló védőnőket kérdeztünk, milyen eltérésekre fókuszálnak, milyen módszereket használnak. Adatokat gyűjtöttünk arról, hogy beépültek-e a betegtájékoztató oktatóvideók ajánlásai a védőnők ellátási fegyvertárába, illetve milyen támogatást tartanának előnyösnek a szemészeti szakma részéről. Eredmények: Az eredmények szerint a látószervi szűrővizsgálatok csecsemőkorban a kancsalság, míg iskoláskorban a fénytörési hibák felismerését célozzák. Általában sztereotesztek és olvasótáblák rendelkezésre állnak, de pupillalámpák kevésbé. Az oktatóvideókat kevesen használják, de jelentős érdeklődés mutatkozik posztgraduális szemészeti továbbképzés iránt. Következtetés: A megkérdezett védőnők látásszűrő tevékenysége nagy vonalakban tükrözi a legutóbbi szakmai ajánlásokat, de több területen vannak bizonytalanságok. A védőnői felmérés alapján szabadon választható, jelenléti és online oktatási anyagot állítottunk össze a védőnők posztgraduális képzésére, mely pontszerző továbbképzésként nyilvántartásba került. Orv Hetil. 2023; 164(3): 88–95.

Keywords: gyermekkori szűrővizsgálatok; network of district; nurse training; ophthalmology; pediatric screening; preventive medicine; preventív medicina; szemészet; védőnői hálózat; védőnői továbbképzés.

Publication types

  • English Abstract

MeSH terms

  • Child
  • Health Personnel
  • Humans
  • Infant
  • Learning
  • Nurses*
  • Strabismus*
  • Vision Disorders / diagnosis