Retrospective Evaluation of Toxoplasma gondii Serological Test Results of Trakya University Health Center for Medical Research and Practice

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Mar 2;47(1):6-10. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.25743.

Abstract

Objective: Toxoplasma gondii (T. gondii) is an obligate intracellular parasite distributed worldwide. Serological tests investigating antibodies specific to T. gondii are widely used in diagnosis. The aim of this study was to evaluate the results of anti-T. gondii IgG, anti-T. gondii IgM, and anti-T. gondii IgG avidity tests, which were sent to the Serology Laboratory of Trakya University Health Center for Medical Research and Practice, retrospectively.

Methods: Anti-T. gondii IgM, anti-T. gondii IgG, and anti-T. gondii IgG avidity tests were studied by enzyme-linked fluorescent assay or electrochemiluminescence immunoassay method between January 2012 and December 2021. The test results were evaluated retrospectively from laboratory records.

Results: Of 18,659 serum samples were studied for anti-T. gondii IgG, 5,127 (27.5%) samples were positive, whereas 721 (3.4%) of 21,108 samples were positive for anti-T. gondii IgM. Of the 593 serum samples tested for IgG avidity, 206 (34.7%) samples had low avidity, 118 (19.9%) had borderline, and 269 (45.4%) had high avidity.

Conclusion: Our study, compatible with other studies, showed that seropositivity is high in our region, which is not negligible. Especially in women of reproductive age population, T. gondii should be considered in suspected clinical cases.

Amaç: Toxoplasma gondii (T. gondii) tüm dünyada dağılım gösteren zorunlu hücre içi bir parazittir. Tanıda yaygın olarak T. gondii’ye özgü antikorların araştırıldığı serolojik testler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Seroloji Laboratuvarı’na gönderilen anti-T. gondii IgG, anti-T. gondii IgM ve anti-T. gondii IgG avidite testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Ocak 2012-Aralık 2021 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen ve enzim bağlantılı floresans testi veya elektrokemilüminesans immunoassay yöntemi ile çalışılan anti-T. gondii IgM, anti-T. gondii IgG ve T. gondii IgG avidite test sonuçları retrospektif olarak laboratuvar kayıtlarından değerlendirildi.

Bulgular: Anti-T. gondii IgG araştırılan 18.659 serum örneğinden 5.127’si (%27,5), anti-T. gondii IgM araştırılan 21.108 serum örneğinden 721’i (%3,4) pozitif olarak bulundu. IgG avidite testi çalışılan 593 serum örneğinin 206’sında (%34,7) düşük, 118’inde (%19,9) ara değer, 269’unda (%45,4) ise yüksek avidite değerleri saptandı.

Sonuç: Çalışmamız, literatür verileriyle uyumlu olarak, bölgemizde seropozitifliğin ihmal edilemeyecek derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlardaki şüpheli klinik durumlarda T. gondii mutlaka akla getirilmelidir.

Keywords: Toxoplasma gondii; seroprevalence; Thrace; Turkey.

MeSH terms

 • Antibodies, Protozoan
 • Biomedical Research*
 • Female
 • Humans
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M
 • Retrospective Studies
 • Toxoplasma*
 • Universities

Substances

 • Antibodies, Protozoan
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M