Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella and Cytomegalovirus in Women of Fertility Age in Our Region

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Mar 2;47(1):11-15. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.07379.

Abstract

Objective: Toxoplasma gondii (T. gondii), Rubella and Cytomegalovirus (CMV) infections can cause severe morbidity in the fetus when transmissed during pregnancy. In our study, it was aimed to examine the seropositivity rates for T. gondii, Rubella and CMV infections in women of childbearing age who applied to our hospital.

Methods: Anti-Toxoplasma IgG, anti-Toxoplasma IgM, anti-Rubella IgG, anti-Rubella IgM, anti-CMV IgG and anti-CMV were studied in women of childbearing age (18-49 years old) who applied to our hospital's outpatient clinics between January 2018 and December 2020. The tests were performed in our microbiology laboratory using the ELISA method on Architect i2000 (Abbott, USA) and COBAS e601 (Roche, Germany) devices.

Results: As a result of the data obtained, the percentages of IgM and IgG positivity for anti-Toxoplasma were calculated as 1.4% and 30.9%, respectively. Anti-Rubella IgM positivity was 0.7%, anti-Rubella IgG positivity was 91%, anti-CMV IgG positivity was 98.8%, and anti-CMV IgM positivity was 2%.

Conclusion: Having its own seroprevalence for each region has is important in terms of planning pregnancy screenings. The seropositivity rates in our region are in line with other studies in the country. Since CMV seropositivity is very high in the population and there is no effective treatment or vaccine, screening may not be not necessary. T. gondii and Rubella screenings can be recommended due to the lower immunity rates and the availability of vaccine and treatment options.

Amaç: Toxoplasma gondii (T. gondii), Rubella ve Cytomegalovirüs (CMV) enfeksiyonları gebelikte geçirildiğinde fetüste ağır tablolara sebep olabilmektedir. Çalışmamızda, hastanemize başvuran doğurganlık çağındaki kadınların T. gondii, Rubella ve CMV enfeksiyonlarına yönelik seropozitiflik oranlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmamıza hastanemiz polikliniklerine Ocak 2018-Aralık 2020 tarihleri arasında başvuran, doğurganlık çağındaki (18-49 yaş) kadınlarda çalışılması istenen anti-Toxo IgG, anti-Toxo IgM, anti-Rubella IgG, anti-Rubella IgM, anti-CMV IgG ve anti-CMV IgM tetkikleri dahil edilmiştir. Testler mikrobiyoloji laboratuvarımızda ELISA yöntemiyle Architect i2000 (Abbott, ABD) ve COBAS e601 (Roche, Almanya) cihazlarında çalışılmıştır.

Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda anti-Toxo için IgM ve IgG pozitiflik yüzdeleri sırasıyla 1.4 ve 30.9 olarak hesaplandı. Anti-Rubella IgM pozitifliği %0.7, anti-Rubella IgG pozitifliği %91, anti-CMV IgM pozitifliği %2, anti-CMV IgG pozitifliğinin ise %98.8 olduğu tespit edildi.

Sonuç: Her bölgenin kendi seroprevalansına sahip olması gebelik taramalarının planlanması açısından önem taşımaktadır. Bölgemizdeki seropozitiflik oranları ülkedeki diğer çalışmalarla uyumludur. Toplumda CMV seropozitifliği çok yüksek olduğu ve etkili bir tedavisi ya da aşısı olmadığı için taranması gerekli olmayabilir. T. gondii ve Rubella taramaları ise hem bağışıklık oranlarının daha düşük olması hem de aşı ve tedavi seçeneklerinin var olması sebebiyle önerilebilir.

Keywords: Citomegalovirus; Rubella; childbearing age; pregnancy; seroprevalence; Toxoplasma gondii.

MeSH terms

 • Adolescent
 • Adult
 • Antibodies, Viral
 • Cytomegalovirus*
 • Female
 • Fertility
 • Humans
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M
 • Middle Aged
 • Pregnancy
 • Seroepidemiologic Studies
 • Toxoplasma*
 • Young Adult

Substances

 • Antibodies, Viral
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M