Gastro-intestinal and Respiratoric System Helminths of Domestic Geese in Samsun and Districts

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Mar 2;47(1):49-52. doi: 10.4274/tpd.galenos.2022.02411.

Abstract

Objective: This research was carried out to determine the digestive and respiratory system helminths of domestic geese collected from Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Terme, and Tekkeköy districts representing Samsun province.

Methods: Within the scope of the study, the digestive and respiratory system organs of 64 domestic geese were collected. Organ sets were taken separately, and the contents of each organ were examined.

Results: According to macroscopic and microscopic examination, 5 different helminth species were detected in 53 (82.8%) geese: Baruscapillaria obsignata (59.4%), B. anseris (32.8%), Amidostomum anseris (9.4%), Trichostrogylus tenuis (1.6%), and Heterakis sp. (1.6%).

Conclusion: At the end of the study, all helminths were found in the digestive system and all of them were nematods. In conclusion, it has been predicted that nematodes that settle in the digestive system of geese are frequently encountered and this may be a problem for goose breeders.

Amaç: Bu araştırma, Samsun ilini temsilen Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Terme ve Tekkeköy ilçelerinden toplanan evcil kazların sindirim ve solunum sistemi helmintlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırma kapsamında 64 evcil kaza ait sindirim ve solunum sistemi organları toplanmıştır. Organ takımları ayrı olarak alınmış ve her organ içeriği ayrı olarak incelenmiştir.

Bulgular: Makroskobik ve mikroskobik inceleme sonucunda 53 (%82,8) kazda beş farklı helmint türü tespit edilmiştir. Enfekte kazlarda Baruscapillaria obsignata %59,4; B. anseris %32,8; Amidostomum anseris %9,4; Trichostrogylus tenuis %1,6 ve Heterakis sp. %1,6 oranlarında kaydedilmiştir.

Sonuç: Paraziter inceleme sonucunda solunum sisteminde herhangi bir helminte rastlanmazken, tüm parazitlerin sindirim sisteminde bulunduğu ve nematod olduğu kaydedilmiştir. Sonuç olarak, kazlarda sindirim sisteminde yerleşen nematodlara sıklıkla rastlandığı ve bu durumun kaz yetiştiriciliği açısından bir problem olabileceği öngörülmüştür.

Keywords: Domestic geese; helminth; digestive-respiratoric system; Samsun.

MeSH terms

  • Animals
  • Geese*
  • Helminths*
  • Meat
  • Microscopy
  • Strongyloidea