Seasonal and weekly fluctuations in alcohol use in the Czech Republic

Cas Lek Cesk. 2023 Summer;162(2-3):48-51.

Abstract

Sezónní a týdenní výkyvy v užívání alkoholu patří mezi doposud neanalyzované aspekty epidemiologického výzkumu užívání alkoholu českou dospělou populací. Cílem studie je nabídnout deskriptivní a analytický pohled na sezónní a týdenní vzorce užívání alkoholu u české dospělé populace. Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku 809 osob v rámci on-line šetření v prostředí Českého národního panelu. Sledovanými proměnnými jsou užívání alkoholu, sezónní užívání a užívání alkoholu v rámci dní v týdnu. Výsledky ukazují, že nejčastější je konzumace v pátek, případně v sobotu, s výjimkou lidí v důchodovém věku, kteří alkohol užívání rovnoměrněji v rámci celého týdne. Z hlediska měsíců v roce je nejvyšší spotřeba uváděna v létě (červen, červenec, srpen) a v prosinci. Respondenti s vyšším skóre dotazníku AUDIT užívají alkohol více v letních měsících než v prosinci. Výsledky výzkumu mohou přispět k lepšímu časovému zacílení preventivních i klinických aktivit.

Keywords: Alcohol consumption; alcohol; patterns of alcohol use; seasonal changes in alcohol use.

MeSH terms

  • Alcohol Drinking*
  • Czech Republic / epidemiology
  • Humans
  • Seasons