The Scabies Epidemic During the Covid-19 Pandemic

Turkiye Parazitol Derg. 2023 Dec 27;47(4):235-239. doi: 10.4274/tpd.galenos.2023.44154.

Abstract

Objective: The objectives of this study are to assess the coronavirus disease (Covid) pre-pandemic and pandemic period table of 2019 with relation to the change in the frequency of ascariasis and to contribute to the epidemiological data in our nation.

Methods: Data for this study were obtained from the Adana Provincial Directorate of Health, Department of Public Health Services between January 2017 and May 2022. Percentages of the number of cases were compared with the total numbers for the pre- and pandemic periods and for each specified period. Results were analyzed statistically.

Results: When the number of scabies cases by year was analyzed, it was determined that the highest incidence rate was 37.8% in 2021 and the lowest incidence rate was 3.7% in 2017. During the pandemic period, it was determined that the rate of scabies in men was higher than that in women. Likewise, it was determined that the rate of scabies in women was higher than that in men before the pandemic. During the pandemic period, the rate of scabies in those aged 0, 1-4, 5-9, 10-14, and 65 years and over was higher than that before the pandemic.

Conclusion: According to our findings, the prevalence of scabies has increased throughout the Covid-2019 pandemic.

Amaç: Skabiyez sıklığındaki değişimle ilgili olarak koronavirüs hastalığı-19 (Covid-19) pandemi öncesi ve pandemi dönemi tablonun değerlendirilmesi ve ülkemizdeki epidemiyolojik verilerin katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmaya ait veriler Ocak 2017 ile Mays 2022 tarihleri aranda Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’ndan ulaşılmıştır. Olgu sayısı yüzdeleri, pandemi öncesi dönem ile pandemi dönemi ve belirtilen her bir dönem için toplam sayılarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Yıllara göre uyuz olgu sayıları incelendiğinde en yüksek görülme oranı %37,8 ile 2021 yılında, en düşük görülme oranı ise %3,7 ile 2017 yılında olduğu belirlenmiştir. Pandemi döneminde erkeklerin uyuz olma oran kadnlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde, pandemi öncesinde kadınların uyuz olma oran, erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Pandemi döneminde 0, 1-4, 5-9, 10-14, 65 yaş ve üzerinde olanlarn uyuz olma oranı, pandemi öncesine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Skabiyez prevelans, COVID-19 pandemisi süresince artış göstermiştir.

Keywords: Covid-19; epidemiology; scabies; neglected tropical diseases; pandemic.

MeSH terms

  • COVID-19* / epidemiology
  • Female
  • Humans
  • Incidence
  • Male
  • Pandemics
  • Prevalence
  • Scabies* / epidemiology