[Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar]

Turk Kardiyol Dern Ars. 2024 Jan;52(1):79.
[Article in Turkish]
No abstract available

Publication types

  • Editorial