A Dangerous Relationship: A Case of Imported Plasmodium falciparum and Salmonella Typhi Coinfection

Turkiye Parazitol Derg. 2024 Mar 5;48(1):58-61. doi: 10.4274/tpd.galenos.2024.71463.

Abstract

Malaria is a parasitic disease transmitted by the bite of female Anopheles mosquitoes. Although domestic malaria case notification in our country is not seen in World Health Organization records, cases originating from abroad are detected. Travelers to countries where malaria is endemic can become infected with the parasite. In our country, an average of 200-250 cases of malaria originating from abroad are reported every year. Approximately 75% of malaria cases of foreign origin detected in our country are P. falciparum malaria. Malaria and salmonellosis are infections especially seen in developing countries. Although malaria-Salmonella coinfection is rare, early diagnosis and treatment are important in terms of its high mortality rate. Preliminary information and initiation of chemoprophylaxis in travels to regions where the disease is endemic remain important in transmission. In this presentation, a case was examined following a business trip to Africa without any chemoprophylaxis, who applied to a local hospital upon symptoms and was diagnosed with P. falciparum and Salmonella Typhi coinfection but given incomplete treatment. After returning to our country, the patient applying to us with complaints of high fever, chills, nausea, diarrhea and abdominal pain and was discharged with ful recovery.

Sıtma, çoğunlukla anofel cinsi dişi sivrisineklerin insanları sokması ile bulaşan paraziter bir hastalıktır. Ülkemizdeki yerli sıtma olgusu bildirimi Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarında görülmemekle birlikte, yurt dışı kaynaklı olgular tespit edilmektedir. Sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenler parazitle enfekte olarak hastalığa yakalanabilmektedir. Ülkemizde her yıl ortalama 200-250 yurt dışı kaynaklı sıtma olgu bildirimi yapılmaktadır. Ülkemizde tespit edilen yurt dışı kaynaklı sıtma olgularının yaklaşık %75’i P. falciparum sıtmasıdır. Sıtma ve salmonelloz özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen enfeksiyonlardır. Sıtma-Salmonella koenfeksiyonu, nadir görülmekle birlikte, yüksek mortaliteyle seyredebildiği için, erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Hastalığın endemik olduğu bölgelere yapılacak seyahatlerde, ön bilgilendirme ve kemoprofilaksiye başlanması bulaşta önemini korumaktadır. Bu sunumda, herhangi bir kemoproflaksi almadan Afrika’ya iş seyahati yapan ve semptomlar sonrası yerel bir hastaneye başvurup orada P. falciparum ve Salmonella Typhi koenfeksiyon tanısı alan, ancak eksik tedavi verildiği için, ülkemize dönüş sonrası yüksek ateş, üşüme-titreme, bulantı, ishal, karın ağrısı şikayetleri ile tarafımıza başvuran ve tam iyileşme ile taburcu edilen olgu irdelenmiştir.

Keywords: Coinfection; malaria; Plasmodium falciparum; Salmonella Typhi.

Publication types

 • Case Reports

MeSH terms

 • Animals
 • Anopheles*
 • Coinfection*
 • Female
 • Humans
 • Malaria, Falciparum* / complications
 • Malaria, Falciparum* / diagnosis
 • Malaria, Falciparum* / drug therapy
 • Plasmodium falciparum
 • Salmonella typhi