The neutral proteases of human granulocytes. Isolation and partial characterization of granulocyte elastases

Eur J Biochem. 1974 Mar 1;42(2):519-27. doi: 10.1111/j.1432-1033.1974.tb03367.x.
No abstract available

MeSH terms

 • Amino Acids / analysis
 • Animals
 • Chromatography, Affinity
 • Chromatography, Gel
 • Chromatography, Ion Exchange
 • Elastin
 • Electrophoresis
 • Electrophoresis, Polyacrylamide Gel
 • Humans
 • Immunodiffusion
 • Immunoelectrophoresis
 • Leukemia, Myeloid / enzymology
 • Leukocytes / enzymology*
 • Macroglobulins / pharmacology
 • Molecular Weight
 • Pancreatic Elastase / antagonists & inhibitors
 • Pancreatic Elastase / blood*
 • Pancreatic Elastase / isolation & purification
 • Polysaccharides
 • Rabbits / immunology
 • Spectrophotometry, Ultraviolet
 • Ultracentrifugation
 • Ultrafiltration
 • alpha 1-Antitrypsin / pharmacology

Substances

 • Amino Acids
 • Macroglobulins
 • Polysaccharides
 • alpha 1-Antitrypsin
 • Elastin
 • Pancreatic Elastase