N-methylglutamate Dehydrogenase: Kinetic Studies on the Solubilized Enzyme

Arch Biochem Biophys. 1972 May;150(1):219-26. doi: 10.1016/0003-9861(72)90029-x.

MeSH terms

 • Amino Acid Oxidoreductases* / antagonists & inhibitors
 • Amino Acid Oxidoreductases* / isolation & purification
 • Amino Acids
 • Ammonium Sulfate
 • Carboxylic Acids
 • Chemical Precipitation
 • Chromatography, Gel
 • Electrophoresis, Disc
 • Ferricyanides
 • Glutamates
 • Indophenol
 • Kinetics
 • Mathematics
 • Methylation
 • Models, Chemical
 • Phenazines
 • Phenols
 • Pseudomonas / enzymology*
 • Sarcosine
 • Solubility
 • Structure-Activity Relationship
 • Sulfites
 • Surface-Active Agents

Substances

 • Amino Acids
 • Carboxylic Acids
 • Ferricyanides
 • Glutamates
 • Phenazines
 • Phenols
 • Sulfites
 • Surface-Active Agents
 • Indophenol
 • Amino Acid Oxidoreductases
 • Ammonium Sulfate
 • Sarcosine