Colposcopy of cervical condyloma acuminatum

Obstet Gynecol Surv. 1979 Nov;34(11):853-5. doi: 10.1097/00006254-197911000-00032.
No abstract available

MeSH terms

  • Colposcopy
  • Condylomata Acuminata / diagnosis*
  • Condylomata Acuminata / pathology
  • Female
  • Humans
  • Uterine Cervical Neoplasms / diagnosis*
  • Uterine Cervical Neoplasms / pathology