Studies on Sucrose Phosphate Synthetase. The Inhibitory Action of Sucrose

FEBS Lett. 1978 Feb 15;86(2):263-7. doi: 10.1016/0014-5793(78)80576-6.

MeSH terms

 • Dose-Response Relationship, Drug
 • Fructosephosphates
 • Glucosyltransferases / antagonists & inhibitors*
 • Kinetics
 • Oligosaccharides / pharmacology
 • Protein Binding
 • Sucrose / pharmacology*
 • Uridine Diphosphate Glucose

Substances

 • Fructosephosphates
 • Oligosaccharides
 • Sucrose
 • Glucosyltransferases
 • Uridine Diphosphate Glucose