Association of neutrophil chemiluminescence with microbicidal activity

Clin Immunol Immunopathol. 1982 Feb;22(2):259-69. doi: 10.1016/0090-1229(82)90042-3.
No abstract available

MeSH terms

 • 4-Chloromercuribenzenesulfonate / pharmacology
 • Ascorbic Acid / pharmacology
 • Bacterial Infections / immunology
 • Blood Bactericidal Activity* / drug effects
 • Child
 • Cyclooxygenase Inhibitors
 • Cytochalasin B / pharmacology
 • Ethylmaleimide / pharmacology
 • Granulomatous Disease, Chronic / immunology
 • Humans
 • Indomethacin / pharmacology
 • Luminescent Measurements*
 • Male
 • Middle Aged
 • Neutrophils / drug effects
 • Neutrophils / immunology*
 • Peroxidase / metabolism
 • Phenothiazines / pharmacology
 • Phenylbutazone / pharmacology

Substances

 • Cyclooxygenase Inhibitors
 • Phenothiazines
 • Cytochalasin B
 • 4-Chloromercuribenzenesulfonate
 • Peroxidase
 • Phenylbutazone
 • Ethylmaleimide
 • Ascorbic Acid
 • Indomethacin