Pediatric otorhinolaryngic pathology: diagnosis of selected lesions

Pathol Annu. 1994;29 Pt 1:159-209.
No abstract available

Publication types

 • Review

MeSH terms

 • Angiofibroma / pathology
 • Child
 • Encephalocele / pathology
 • Esthesioneuroblastoma, Olfactory / pathology
 • Fetal Diseases / pathology
 • Hamartoma / pathology
 • Head and Neck Neoplasms / pathology
 • Humans
 • Nasal Cavity / pathology
 • Nasal Polyps / pathology
 • Nasopharyngeal Neoplasms / pathology
 • Nose Neoplasms / congenital
 • Otorhinolaryngologic Diseases / diagnosis
 • Otorhinolaryngologic Diseases / pathology*
 • Otorhinolaryngologic Neoplasms / diagnosis
 • Otorhinolaryngologic Neoplasms / pathology
 • Papilloma / pathology
 • Respiratory Tract Neoplasms / pathology
 • Rhabdomyoma / pathology
 • Rhabdomyosarcoma / pathology
 • Teratoma / pathology