Carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa in UK

Lancet. 1998 Aug 15;352(9127):546-7. doi: 10.1016/s0140-6736(05)79255-2.
No abstract available

Publication types

 • Letter

MeSH terms

 • Amikacin / pharmacology
 • Anti-Bacterial Agents / pharmacology
 • Anti-Infective Agents / pharmacology
 • Bacterial Proteins*
 • Carbapenems / pharmacology
 • Ceftazidime / pharmacology
 • Ciprofloxacin / pharmacology
 • Drug Resistance, Microbial
 • Enzyme Inhibitors / pharmacology
 • Gentamicins / pharmacology
 • Humans
 • Imipenem / pharmacology
 • Meropenem
 • Metalloproteins / analysis
 • Metalloproteins / metabolism*
 • Penicillanic Acid / analogs & derivatives
 • Penicillanic Acid / pharmacology
 • Penicillins / pharmacology
 • Piperacillin / pharmacology
 • Pseudomonas aeruginosa / drug effects
 • Pseudomonas aeruginosa / enzymology*
 • Pseudomonas aeruginosa / isolation & purification
 • Tazobactam
 • Thienamycins / pharmacology
 • United Kingdom
 • beta-Lactam Resistance
 • beta-Lactamase Inhibitors
 • beta-Lactamases / analysis
 • beta-Lactamases / metabolism*

Substances

 • Anti-Bacterial Agents
 • Anti-Infective Agents
 • Bacterial Proteins
 • Carbapenems
 • Enzyme Inhibitors
 • Gentamicins
 • Metalloproteins
 • Penicillins
 • Thienamycins
 • beta-Lactamase Inhibitors
 • Ciprofloxacin
 • Imipenem
 • Amikacin
 • Penicillanic Acid
 • Ceftazidime
 • beta-Lactamases
 • carbapenemase
 • Meropenem
 • Tazobactam
 • Piperacillin