Accelerated Evolution: Emergence of Multidrug Resistant Gram-Positive Bacterial Pathogens in the 1990's

Neth J Med. 1998 Jun;52(6):219-27. doi: 10.1016/s0300-2977(98)00035-7.

MeSH terms

  • Drug Resistance, Multiple* / genetics
  • Gram-Positive Bacteria / drug effects*
  • Gram-Positive Bacteria / genetics
  • Staphylococcus aureus / drug effects
  • Staphylococcus aureus / genetics
  • Streptococcus pneumoniae / drug effects
  • Streptococcus pneumoniae / genetics