Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2019 4
2020 2
2021 4
2022 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

10 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Disinfectants Used in Stomatology and SARS-CoV-2 Infection.
Stawarz-Janeczek M, Kryczyk-Poprawa A, Muszyńska B, Opoka W, Pytko-Polończyk J. Stawarz-Janeczek M, et al. Among authors: kryczyk poprawa a. Eur J Dent. 2021 May;15(2):388-400. doi: 10.1055/s-0041-1724154. Epub 2021 Mar 10. Eur J Dent. 2021. PMID: 33694135 Free PMC article.
Photodegradation of Bexarotene and Its Implication for Cytotoxicity.
Kryczyk-Poprawa A, Zupkó I, Bérdi P, Żmudzki P, Piotrowska J, Pękala E, Berdys A, Muszyńska B, Opoka W. Kryczyk-Poprawa A, et al. Pharmaceutics. 2021 Aug 7;13(8):1220. doi: 10.3390/pharmaceutics13081220. Pharmaceutics. 2021. PMID: 34452181 Free PMC article.
Discovery of Novel UV-Filters with Favorable Safety Profiles in the 5-Arylideneimidazolidine-2,4-dione Derivatives Group.
Popiół J, Gunia-Krzyżak A, Piska K, Żelaszczyk D, Koczurkiewicz P, Słoczyńska K, Wójcik-Pszczoła K, Krupa A, Kryczyk-Poprawa A, Żesławska E, Nitek W, Żmudzki P, Marona H, Pękala E. Popiół J, et al. Among authors: kryczyk poprawa a. Molecules. 2019 Jun 24;24(12):2321. doi: 10.3390/molecules24122321. Molecules. 2019. PMID: 31238526 Free PMC article.