Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

2 results
Filters applied: . Clear all
Page 1
Identification of Differentially Expressed Gene Transcripts in Porcine Endometrium during Early Stages of Pregnancy.
Pierzchała M, Pierzchała D, Ogłuszka M, Poławska E, Blicharski T, Roszczyk A, Nawrocka A, Urbański P, Stepanow K, Ciepłoch A, Korwin-Kossakowska A, Pas MFWT, Slaska B, Buszewska-Forajta M, Jaśkowski JM, Sachajko M, Herudzińska M, Jaśkowski BM, Niżański W, Fraser L, Czarnik U, Kadarmideen HN, Pareek CS. Pierzchała M, et al. Among authors: nawrocka a. Life (Basel). 2020 May 16;10(5):68. doi: 10.3390/life10050068. Life (Basel). 2020. PMID: 32429378 Free PMC article.
Omega-3 Alpha-Linolenic Fatty Acid Affects the Level of Telomere Binding Protein TRF1 in Porcine Skeletal Muscle.
Ogłuszka M, Te Pas MFW, Poławska E, Nawrocka A, Stepanow K, Pierzchała M. Ogłuszka M, et al. Among authors: nawrocka a. Animals (Basel). 2020 Jun 24;10(6):1090. doi: 10.3390/ani10061090. Animals (Basel). 2020. PMID: 32599751 Free PMC article.
Feedback