Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2016 1
2018 2
2020 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

5 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Guidelines of Polish National Societies Diagnostics and Treatment of Thyroid Carcinoma. 2018 Update.
Jarząb B, Dedecjus M, Słowińska-Klencka D, Lewiński A, Adamczewski Z, Anielski R, Bagłaj M, Bałdys-Waligórska A, Barczyński M, Bednarczuk T, Bossowski A, Buziak-Bereza M, Chmielik E, Cichocki A, Czarniecka A, Czepczyński R, Dzięcioł J, Gawlik T, Handkiewicz-Junak D, Hasse-Lazar K, Hubalewska-Dydejczyk A, Jażdżewski K, Jurecka-Lubieniecka B, Kalemba M, Kamiński G, Karbownik-Lewińska M, Klencki M, Kos-Kudła B, Kotecka-Blicharz A, Kowalska A, Krajewska J, Kropińska A, Kukulska A, Kulik E, Kułakowski A, Kuzdak K, Lange D, Ledwon A, Lewandowska-Jabłońska E, Łącka K, Michalik B, Nasierowska-Guttmejer A, Nauman J, Niedziela M, Małecka-Tendera E, Oczko-Wojciechowska M, Olczyk T, Paliczka-Cieślik E, Pomorski L, Puch Z, Roskosz J, Ruchała M, Rusinek D, Sporny S, Stanek-Widera A, Stojcev Z, Syguła A, Syrenicz A, Szpak-Ulczok S, Tomkalski T, Wygoda Z, Włoch J, Zembala-Nożyńska E. Jarząb B, et al. Among authors: kotecka blicharz a. Endokrynol Pol. 2018;69(1):34-74. doi: 10.5603/EP.2018.0014. Endokrynol Pol. 2018. PMID: 29442352 Free article.
131-I MIBG therapy of malignant pheochromocytoma and paraganglioma tumours - a single-centre study.
Kotecka-Blicharz A, Hasse-Lazar K, Handkiewicz-Junak D, Gawlik T, Pawlaczek A, Oczko-Wojciechowska M, Michalik B, Szpak-Ulczok S, Krajewska J, Jurecka-Lubieniecka B, Jarząb B. Kotecka-Blicharz A, et al. Endokrynol Pol. 2018;69(3):246-251. doi: 10.5603/EP.a2018.0024. Epub 2018 Apr 12. Endokrynol Pol. 2018. PMID: 29645065 Free article.
Occurrence of phaeochromocytoma tumours in RET mutation carriers - a single-centre study.
Kotecka-Blicharz A, Hasse-Lazar K, Jurecka-Lubieniecka B, Pawlaczek A, Oczko-Wojciechowska M, Bugajska B, Ledwon A, Król A, Michalik B, Jarząb B. Kotecka-Blicharz A, et al. Endokrynol Pol. 2016;67(1):54-8. doi: 10.5603/EP.2016.0008. Endokrynol Pol. 2016. PMID: 26884116 Free article.
European perspective on the use of molecular tests in the diagnosis and therapy of thyroid neoplasms.
Oczko-Wojciechowska M, Kotecka-Blicharz A, Krajewska J, Rusinek D, Barczyński M, Jarząb B, Czarniecka A. Oczko-Wojciechowska M, et al. Among authors: kotecka blicharz a. Gland Surg. 2020 Feb;9(Suppl 2):S69-S76. doi: 10.21037/gs.2019.10.26. Gland Surg. 2020. PMID: 32175247 Free PMC article. Review.
Differences in Gene Expression Profile of Primary Tumors in Metastatic and Non-Metastatic Papillary Thyroid Carcinoma-Do They Exist?
Szpak-Ulczok S, Pfeifer A, Rusinek D, Oczko-Wojciechowska M, Kowalska M, Tyszkiewicz T, Cieslicka M, Handkiewicz-Junak D, Fujarewicz K, Lange D, Chmielik E, Zembala-Nozynska E, Student S, Kotecka-Blicharz A, Kluczewska-Galka A, Jarzab B, Czarniecka A, Jarzab M, Krajewska J. Szpak-Ulczok S, et al. Among authors: kotecka blicharz a. Int J Mol Sci. 2020 Jun 29;21(13):4629. doi: 10.3390/ijms21134629. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 32610693 Free PMC article.
Feedback