Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 2
2003 2
2004 1
2005 2
2006 3
2007 3
2008 3
2009 7
2010 5
2011 5
2012 4
2013 3
2014 1
2015 2
2016 3
2017 2
2018 2
2019 3
2020 8
2021 9
2022 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

65 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Chimerism in hand transplantation.
Szajerka T, Klimczak A, Jablecki J. Szajerka T, et al. Among authors: klimczak a. Ann Transplant. 2011 Jan-Mar;16(1):83-9. Ann Transplant. 2011. PMID: 21436781 Review.
Molecular Imaging of Human Skeletal Myoblasts (huSKM) in Mouse Post-Infarction Myocardium.
Fiedorowicz K, Wargocka-Matuszewska W, Ambrożkiewicz KA, Rugowska A, Cheda Ł, Fiedorowicz M, Zimna A, Drabik M, Borkowski S, Świątkiewicz M, Bogorodzki P, Grieb P, Hamankiewicz P, Kolanowski TJ, Rozwadowska N, Kozłowska U, Klimczak A, Kolasiński J, Rogulski Z, Kurpisz M. Fiedorowicz K, et al. Among authors: klimczak a. Int J Mol Sci. 2021 Oct 8;22(19):10885. doi: 10.3390/ijms221910885. Int J Mol Sci. 2021. PMID: 34639225 Free PMC article.
Suppression of Ovarian Cancer Cell Growth by AT-MSC Microvesicles.
Szyposzynska A, Bielawska-Pohl A, Krawczenko A, Doszyn O, Paprocka M, Klimczak A. Szyposzynska A, et al. Among authors: klimczak a. Int J Mol Sci. 2020 Nov 30;21(23):9143. doi: 10.3390/ijms21239143. Int J Mol Sci. 2020. PMID: 33266317 Free PMC article.
65 results