Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2015 1
2017 3
2020 1
2021 3
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

8 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020.
Alm E, Broberg EK, Connor T, Hodcroft EB, Komissarov AB, Maurer-Stroh S, Melidou A, Neher RA, O'Toole Á, Pereyaslov D; WHO European Region sequencing laboratories and GISAID EpiCoV group; WHO European Region sequencing laboratories and GISAID EpiCoV group*. Alm E, et al. Among authors: komissarov ab. Euro Surveill. 2020 Aug;25(32):2001410. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001410. Euro Surveill. 2020. PMID: 32794443 Free PMC article.
Neutralizing Activity of Sera from Sputnik V-Vaccinated People against Variants of Concern (VOC: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2, B.1.617.3) and Moscow Endemic SARS-CoV-2 Variants.
Gushchin VA, Dolzhikova IV, Shchetinin AM, Odintsova AS, Siniavin AE, Nikiforova MA, Pochtovyi AA, Shidlovskaya EV, Kuznetsova NA, Burgasova OA, Kolobukhina LV, Iliukhina AA, Kovyrshina AV, Botikov AG, Kuzina AV, Grousova DM, Tukhvatulin AI, Shcheblyakov DV, Zubkova OV, Karpova OV, Voronina OL, Ryzhova NN, Aksenova EI, Kunda MS, Lioznov DA, Danilenko DM, Komissarov AB, Tkachuck AP, Logunov DY, Gintsburg AL. Gushchin VA, et al. Among authors: komissarov ab. Vaccines (Basel). 2021 Jul 12;9(7):779. doi: 10.3390/vaccines9070779. Vaccines (Basel). 2021. PMID: 34358195 Free PMC article.
Regulatory role of small nucleolar RNAs in human diseases.
Stepanov GA, Filippova JA, Komissarov AB, Kuligina EV, Richter VA, Semenov DV. Stepanov GA, et al. Among authors: komissarov ab. Biomed Res Int. 2015;2015:206849. doi: 10.1155/2015/206849. Epub 2015 Apr 28. Biomed Res Int. 2015. PMID: 26060813 Free PMC article. Review.
P62 plasmid can alleviate diet-induced obesity and metabolic dysfunctions.
Halenova T, Savchuk O, Ostapchenko L, Chursov A, Fridlyand N, Komissarov AB, Venanzi F, Kolesnikov SI, Sufianov AA, Sherman MY, Gabai VL, Shneider AM. Halenova T, et al. Among authors: komissarov ab. Oncotarget. 2017 Aug 3;8(34):56030-56040. doi: 10.18632/oncotarget.19840. eCollection 2017 Aug 22. Oncotarget. 2017. PMID: 28915571 Free PMC article.
Reintroduction of highly pathogenic avian influenza A/H5N8 virus of clade 2.3.4.4. in Russia.
Marchenko VY, Susloparov IM, Komissarov AB, Fadeev A, Goncharova NI, Shipovalov AV, Svyatchenko SV, Durymanov AG, Ilyicheva TN, Salchak LK, Svintitskaya EP, Mikheev VN, Ryzhikov AB. Marchenko VY, et al. Among authors: komissarov ab. Arch Virol. 2017 May;162(5):1381-1385. doi: 10.1007/s00705-017-3246-z. Epub 2017 Jan 30. Arch Virol. 2017. PMID: 28138776
Genomic epidemiology of the early stages of the SARS-CoV-2 outbreak in Russia.
Komissarov AB, Safina KR, Garushyants SK, Fadeev AV, Sergeeva MV, Ivanova AA, Danilenko DM, Lioznov D, Shneider OV, Shvyrev N, Spirin V, Glyzin D, Shchur V, Bazykin GA. Komissarov AB, et al. Nat Commun. 2021 Jan 28;12(1):649. doi: 10.1038/s41467-020-20880-z. Nat Commun. 2021. PMID: 33510171 Free PMC article.
Safety and efficacy of p62 DNA vaccine ELENAGEN in a first-in-human trial in patients with advanced solid tumors.
Ponomarenko DM, Klimova ID, Chapygina YA, Dvornichenko VV, Zhukova NV, Orlova RV, Manikhas GM, Zyryanov AV, Burkhanova LA, Badrtdinova II, Oshchepkov BN, Filippova EV, Orlov SV, Kolesnikov SI, Sufianov AA, Baum SR, Zaitzeva OY, Komissarov AB, Grudinin MP, Kiselev OI, Tsyb AF, Venanzi F, Shcherbinina V, Chursov A, Gabai VL, Shneider AM. Ponomarenko DM, et al. Among authors: komissarov ab. Oncotarget. 2017 Mar 25;8(32):53730-53739. doi: 10.18632/oncotarget.16574. eCollection 2017 Aug 8. Oncotarget. 2017. PMID: 28881846 Free PMC article.
Antigenic and Genetic Characterization of Swine Influenza Viruses Identified in the European Region of Russia, 2014-2020.
Danilenko DM, Komissarov AB, Fadeev AV, Bakaev MI, Ivanova AA, Petrova PA, Vassilieva AD, Komissarova KS, Zheltukhina AI, Konovalova NI, Vasin AV. Danilenko DM, et al. Among authors: komissarov ab. Front Microbiol. 2021 Apr 15;12:662028. doi: 10.3389/fmicb.2021.662028. eCollection 2021. Front Microbiol. 2021. PMID: 33936018 Free PMC article.