Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
1997 1
2002 1
2003 3
2004 3
2005 6
2006 5
2007 5
2008 4
2009 3
2010 1
2011 4
2012 9
2013 15
2014 9
2015 4
2016 5
2017 13
2018 11
2019 20
2020 28
2021 21
2022 8
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

168 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
[Pathogenesis of Sjögren's syndrome].
Bierc J, Borzym K, Waszkiel D, Daniszewska I, Zalewska A. Bierc J, et al. Among authors: zalewska a. Wiad Lek. 2014;67(4):520-7. Wiad Lek. 2014. PMID: 26030959 Review. Polish.
Pro/Antioxidant State as a Potential Biomarker of Schizophrenia.
Juchnowicz D, Dzikowski M, Rog J, Waszkiewicz N, Karakuła KH, Zalewska A, Maciejczyk M, Karakula-Juchnowicz H. Juchnowicz D, et al. Among authors: zalewska a. J Clin Med. 2021 Sep 15;10(18):4156. doi: 10.3390/jcm10184156. J Clin Med. 2021. PMID: 34575267 Free PMC article.
Salivary cytokine profile in patients with ischemic stroke.
Maciejczyk M, Mil KM, Gerreth P, Hojan K, Zalewska A, Gerreth K. Maciejczyk M, et al. Among authors: zalewska a. Sci Rep. 2021 Aug 25;11(1):17185. doi: 10.1038/s41598-021-96739-0. Sci Rep. 2021. PMID: 34433866 Free PMC article.
Diagnostic Value of Salivary Markers in Neuropsychiatric Disorders.
Kułak-Bejda A, Waszkiewicz N, Bejda G, Zalewska A, Maciejczyk M. Kułak-Bejda A, et al. Among authors: zalewska a. Dis Markers. 2019 May 2;2019:4360612. doi: 10.1155/2019/4360612. eCollection 2019. Dis Markers. 2019. PMID: 31191750 Free PMC article. Review.
Determination of lysosomal exoglycosidases in human saliva.
Chojnowska S, Zalewska A, Knaś M, Waszkiewicz N, Waszkiel D, Kossakowska A, Zwierz K. Chojnowska S, et al. Among authors: zalewska a. Acta Biochim Pol. 2014;61(1):85-90. Epub 2014 Mar 18. Acta Biochim Pol. 2014. PMID: 24644545 Free article.
Alcohol abuse and glycoconjugate metabolism.
Waszkiewicz N, Szajda SD, Zalewska A, Szulc A, Kępka A, Minarowska A, Wojewódzka-Żelezniakowicz M, Konarzewska B, Chojnowska S, Ladny JR, Zwierz K. Waszkiewicz N, et al. Among authors: zalewska a. Folia Histochem Cytobiol. 2012 Apr 24;50(1):1-11. doi: 10.2478/18690. Folia Histochem Cytobiol. 2012. PMID: 22532130 Free article. Review.
The Significance of Matrix Metalloproteinases in Oral Diseases.
Maciejczyk M, Pietrzykowska A, Zalewska A, Knaś M, Daniszewska I. Maciejczyk M, et al. Among authors: zalewska a. Adv Clin Exp Med. 2016 Mar-Apr;25(2):383-90. doi: 10.17219/acem/30428. Adv Clin Exp Med. 2016. PMID: 27627574 Free article. Review.
Saliva of obese patients - is it different?
Choromańska K, Choromańska B, Dąbrowska E, Bączek W, Myśliwiec P, Dadan J, Zalewska A. Choromańska K, et al. Among authors: zalewska a. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2015 Jan 2;69:1190-5. doi: 10.5604/17322693.1176778. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2015. PMID: 26561845 Free article. Review.
Cytokines and anticytokines in psoriasis.
Pietrzak AT, Zalewska A, Chodorowska G, Krasowska D, Michalak-Stoma A, Nockowski P, Osemlak P, Paszkowski T, Roliński JM. Pietrzak AT, et al. Among authors: zalewska a. Clin Chim Acta. 2008 Aug;394(1-2):7-21. doi: 10.1016/j.cca.2008.04.005. Epub 2008 Apr 12. Clin Chim Acta. 2008. PMID: 18445484 Review.
168 results