Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2016 2
2017 3
2018 2
2019 2
2020 6
2021 1
2022 2
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

16 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Active biodegradable packaging films modified with grape seeds lignin.
Vostrejs P, Adamcová D, Vaverková MD, Enev V, Kalina M, Machovsky M, Šourková M, Marova I, Kovalcik A. Vostrejs P, et al. Among authors: adamcova d. RSC Adv. 2020 Aug 7;10(49):29202-29213. doi: 10.1039/d0ra04074f. eCollection 2020 Aug 5. RSC Adv. 2020. PMID: 35521111 Free PMC article.
Environmental risk assessment and consequences of municipal solid waste disposal.
Vaverková MD, Elbl J, Radziemska M, Adamcová D, Kintl A, Baláková L, Bartoň S, Hladký J, Kynický J, Brtnický M. Vaverková MD, et al. Among authors: adamcova d. Chemosphere. 2018 Oct;208:569-578. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.026. Epub 2018 Jun 4. Chemosphere. 2018. PMID: 29890495
Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils.
Brtnický M, Pecina V, Hladký J, Radziemska M, Koudelková Z, Klimánek M, Richtera L, Adamcová D, Elbl J, Galiová MV, Baláková L, Kynický J, Smolíková V, Houška J, Vaverková MD. Brtnický M, et al. Among authors: adamcova d. Chemosphere. 2019 Apr;220:678-686. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188. Epub 2018 Dec 29. Chemosphere. 2019. PMID: 30605810
16 results