Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 1
2003 1
2004 1
2005 2
2008 1
2010 2
2011 4
2012 3
2015 4
2016 1
2017 2
2018 3
2019 5
2020 2
2021 4
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

34 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Revisiting Histone Deacetylases in Human Tumorigenesis: The Paradigm of Urothelial Bladder Cancer.
Giannopoulou AF, Velentzas AD, Konstantakou EG, Avgeris M, Katarachia SA, Papandreou NC, Kalavros NI, Mpakou VE, Iconomidou V, Anastasiadou E, Kostakis IK, Papassideri IS, Voutsinas GE, Scorilas A, Stravopodis DJ. Giannopoulou AF, et al. Among authors: anastasiadou e. Int J Mol Sci. 2019 Mar 14;20(6):1291. doi: 10.3390/ijms20061291. Int J Mol Sci. 2019. PMID: 30875794 Free PMC article. Review.
Assessment of cell viability in four novel endodontic sealers.
Taraslia V, Anastasiadou E, Lignou C, Keratiotis G, Agrafioti A, Kontakiotis EG. Taraslia V, et al. Among authors: anastasiadou e. Eur J Dent. 2018 Apr-Jun;12(2):287-291. doi: 10.4103/ejd.ejd_9_18. Eur J Dent. 2018. PMID: 29988252 Free PMC article.
Proteomics studies of childhood pilocytic astrocytoma.
Anagnostopoulos AK, Dimas KS, Papathanassiou C, Braoudaki M, Anastasiadou E, Vougas K, Karamolegou K, Kontos H, Prodromou N, Tzortzatou-Stathopoulou F, Tsangaris GT. Anagnostopoulos AK, et al. Among authors: anastasiadou e. J Proteome Res. 2011 May 6;10(5):2555-65. doi: 10.1021/pr200024m. Epub 2011 Apr 14. J Proteome Res. 2011. PMID: 21466243
Gene-Specific Intron Retention Serves as Molecular Signature that Distinguishes Melanoma from Non-Melanoma Cancer Cells in Greek Patients.
Giannopoulou AF, Konstantakou EG, Velentzas AD, Avgeris SN, Avgeris M, Papandreou NC, Zoi I, Filippa V, Katarachia S, Lampidonis AD, Prombona A, Syntichaki P, Piperi C, Basdra EK, Iconomidou V, Papadavid E, Anastasiadou E, Papassideri IS, Papavassiliou AG, Voutsinas GE, Scorilas A, Stravopodis DJ. Giannopoulou AF, et al. Among authors: anastasiadou e. Int J Mol Sci. 2019 Feb 21;20(4):937. doi: 10.3390/ijms20040937. Int J Mol Sci. 2019. PMID: 30795533 Free PMC article.
Proteomic studies of pediatric medulloblastoma tumors with 17p deletion.
Anagnostopoulos AK, Papathanassiou C, Karamolegou K, Anastasiadou E, Dimas KS, Kontos H, Koutsopoulos A, Prodromou N, Tzortzatou-Stathopoulou F, Tsangaris GT. Anagnostopoulos AK, et al. Among authors: anastasiadou e. J Proteome Res. 2015 Feb 6;14(2):1076-88. doi: 10.1021/pr501219f. Epub 2015 Jan 26. J Proteome Res. 2015. PMID: 25543836
Targeting of copper-trafficking chaperones causes gene-specific systemic pathology in Drosophila melanogaster: prospective expansion of mutational landscapes that regulate tumor resistance to cisplatin.
Theotoki EI, Velentzas AD, Katarachia SA, Papandreou NC, Kalavros NI, Pasadaki SN, Giannopoulou AF, Giannios P, Iconomidou VA, Konstantakou EG, Anastasiadou E, Papassideri IS, Stravopodis DJ. Theotoki EI, et al. Among authors: anastasiadou e. Biol Open. 2019 Oct 15;8(10):bio046961. doi: 10.1242/bio.046961. Biol Open. 2019. PMID: 31575544 Free PMC article.
Deep-proteome mapping of WM-266-4 human metastatic melanoma cells: From oncogenic addiction to druggable targets.
Konstantakou EG, Velentzas AD, Anagnostopoulos AK, Litou ZI, Konstandi OA, Giannopoulou AF, Anastasiadou E, Voutsinas GE, Tsangaris GT, Stravopodis DJ. Konstantakou EG, et al. Among authors: anastasiadou e. PLoS One. 2017 Feb 3;12(2):e0171512. doi: 10.1371/journal.pone.0171512. eCollection 2017. PLoS One. 2017. PMID: 28158294 Free PMC article.
34 results