Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2004 1
2006 1
2007 1
2008 5
2009 2
2011 2
2012 5
2013 2
2014 2
2015 3
2016 2
2017 1
2018 2
2019 1
2020 3
2021 5
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

36 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Prediction of high risk of non-adherence to antiplatelet treatment.
Kubica A, Obońska K, Kasprzak M, Sztuba B, Navarese EP, Koziński M, Świątkiewicz I, Kieszkowska M, Ostrowska M, Grześk G, Kubica J. Kubica A, et al. Among authors: swiatkiewicz i. Kardiol Pol. 2016;74(1):61-7. doi: 10.5603/KP.a2015.0117. Epub 2015 Jun 23. Kardiol Pol. 2016. PMID: 26101025 Free article.
Pol-CDRIE registry - 1-year observational data on patients hospitalized due to cardiac device-related infective endocarditis in Polish referential cardiology centres.
Płońska-Gościniak E, Olędzki S, Kukulski T, Kosmala W, Młynarski R, Oko-Sarnowska Z, Wojtkowska A, Gościniak P, Gąsior Z, Hryniewiecki T, Boczar K, Daniłowicz-Szymanowicz L, Kempa M, Jaroch J, Nowalany-Kozielska E, Lisowska A, Mizia-Stec K, Sinkiewicz W, Świątkiewicz I, Szyszka A, Kosior D, Kasprzak JD. Płońska-Gościniak E, et al. Among authors: swiatkiewicz i. Kardiol Pol. 2019 May 24;77(5):561-567. doi: 10.33963/KP.14811. Epub 2019 Apr 26. Kardiol Pol. 2019. PMID: 31066721 Free article.
Pilot Clinical Trial of Time-Restricted Eating in Patients with Metabolic Syndrome.
Świątkiewicz I, Mila-Kierzenkowska C, Woźniak A, Szewczyk-Golec K, Nuszkiewicz J, Wróblewska J, Rajewski P, Eussen SJPM, Færch K, Manoogian ENC, Panda S, Taub PR. Świątkiewicz I, et al. Nutrients. 2021 Jan 24;13(2):346. doi: 10.3390/nu13020346. Nutrients. 2021. PMID: 33498955 Free PMC article.
36 results