Skip to main page content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

My NCBI Filters
Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 2
2004 2
2006 1
2013 1
2018 1
2019 1
2020 3
2021 0
Text availability
Article attribute
Article type
Publication date

Search Results

11 results
Results by year
Filters applied: . Clear all
Page 1
Convalescent Plasma Transfusion for the Treatment of COVID-19-Experience from Poland: A Multicenter Study.
Moniuszko-Malinowska A, Czupryna P, Zarębska-Michaluk D, Tomasiewicz K, Pancewicz S, Rorat M, Dworzańska A, Sikorska K, Bolewska B, Lorenc B, Chciałowski A, Kozielewicz D, Oczko-Grzesik B, Szymanek-Pasternak A, Szetela B, Figlerowicz M, Rogalska M, Zaleska I, Flisiak R. Moniuszko-Malinowska A, et al. Among authors: zaleska i. J Clin Med. 2020 Dec 24;10(1):28. doi: 10.3390/jcm10010028. J Clin Med. 2020. PMID: 33374333 Free PMC article.
Distribution of HCV genotypes in Poland.
Panasiuk A, Flisiak R, Mozer-Lisewska I, Adamek A, Tyczyno M, Halota W, Pawłowska M, Stańczak J, Berak H, Wawrzynowicz-Syczewska M, Boroń-Kaczmarska A, Łapiński TW, Grzeszczuk A, Piekarska A, Tomasiewicz K, Jabłkowski M, Kryczka W, Zarebska-Michaluk D, Stepień P, Garlicki AM, Kozłowska J, Wiercińska-Drapało A, Zasik E, Mazur W, Dobracka B, Dobracki W, Simon K, Ryzko J, Pawłowska J, Dzierzanowska-Fangrat K, Januszkiewicz-Lewandowska D, Szenborn L, Zaleska I, Rokitka M, Strawińska E, Balinowska K, Smiatacz T, Stalke P, Sikorska K, Lakomy A, Zdrojewski M, Lachowicz A. Panasiuk A, et al. Among authors: zaleska i. Przegl Epidemiol. 2013;67(1):11-6, 99-103. Przegl Epidemiol. 2013. PMID: 23745369 Free article. English, Polish.
11 results
You have reached the last page of results. A maximum of 10,000 results are available.
Jump to page