Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2002 2
2004 5
2005 6
2006 8
2007 1
2010 6
2013 1
2016 2
2018 1
2023 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

32 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Showing results for jan wloch
Search for Jan Zloch instead (1 results)
Diagnostics and Treatment of Thyroid Carcinoma.
Jarząb B, Dedecjus M, Handkiewicz-Junak D, Lange D, Lewiński A, Nasierowska-Guttmejer A, Ruchała M, Słowińska-Klencka D, Nauman J, Adamczewski Z, Bagłaj M, Bałdys-Waligórska A, Barczyński M, Bednarczuk T, Cichocki A, Czarniecka A, Czepczyński R, Gawlik A, Hubalewska-Dydejczyk A, Jażdżewski K, Kamiński G, Karbownik-Lewińska M, Kos-Kudła B, Kułakowski A, Kuzdak K, Łącka K, Małecka-Tendera E, Niedziela M, Pomorski L, Sporny S, Stojcev Z, Syrenicz A, Włoch J, Krajewska J, Szpak-Ulczok S, Kalemba M, Buziak-Bereza M. Jarząb B, et al. Among authors: wloch j. Endokrynol Pol. 2016;67(1):74-107. doi: 10.5603/EP.2016.0011. Endokrynol Pol. 2016. PMID: 26884119 Free article.
Guidelines of Polish National Societies Diagnostics and Treatment of Thyroid Carcinoma. 2018 Update.
Jarząb B, Dedecjus M, Słowińska-Klencka D, Lewiński A, Adamczewski Z, Anielski R, Bagłaj M, Bałdys-Waligórska A, Barczyński M, Bednarczuk T, Bossowski A, Buziak-Bereza M, Chmielik E, Cichocki A, Czarniecka A, Czepczyński R, Dzięcioł J, Gawlik T, Handkiewicz-Junak D, Hasse-Lazar K, Hubalewska-Dydejczyk A, Jażdżewski K, Jurecka-Lubieniecka B, Kalemba M, Kamiński G, Karbownik-Lewińska M, Klencki M, Kos-Kudła B, Kotecka-Blicharz A, Kowalska A, Krajewska J, Kropińska A, Kukulska A, Kulik E, Kułakowski A, Kuzdak K, Lange D, Ledwon A, Lewandowska-Jabłońska E, Łącka K, Michalik B, Nasierowska-Guttmejer A, Nauman J, Niedziela M, Małecka-Tendera E, Oczko-Wojciechowska M, Olczyk T, Paliczka-Cieślik E, Pomorski L, Puch Z, Roskosz J, Ruchała M, Rusinek D, Sporny S, Stanek-Widera A, Stojcev Z, Syguła A, Syrenicz A, Szpak-Ulczok S, Tomkalski T, Wygoda Z, Włoch J, Zembala-Nożyńska E. Jarząb B, et al. Among authors: wloch j. Endokrynol Pol. 2018;69(1):34-74. doi: 10.5603/EP.2018.0014. Endokrynol Pol. 2018. PMID: 29442352 Free article.
Loss of heterozygosity in 73 human thyroid tumors.
Wozniak A, Wiench M, Olejniczak A, Wloch J, Lachinski A, Lange D, Olczyk T, Jarzab B, Limon J. Wozniak A, et al. Among authors: wloch j. Neuro Endocrinol Lett. 2005 Oct;26(5):521-5. Neuro Endocrinol Lett. 2005. PMID: 16264407
[Adenoid cystic carcinoma--a case report].
Maciejewski A, Czarniecka A, Włoch J, Lange D. Maciejewski A, et al. Among authors: wloch j. Otolaryngol Pol. 2002;56(3):381-4. Otolaryngol Pol. 2002. PMID: 12162033 Polish.
Diagnostics and treatment of differentiated thyroid carcinoma in children - Guidelines of Polish National Societies.
Niedziela M, Handkiewicz-Junak D, Małecka-Tendera E, Czarniecka A, Dedecjus M, Lange D, Kucharska A, Gawlik A, Pomorski L, Włoch J, Bagłaj M, Słowińska-Klencka D, Sporny S, Kurzawa P, Kropińska A, Krajewska J, Czepczyński R, Ruchała M, Lewiński A, Jarząb B. Niedziela M, et al. Among authors: wloch j. Endokrynol Pol. 2016;67(6):628-642. doi: 10.5603/EP.2016.0072. Endokrynol Pol. 2016. PMID: 28042655 Free article. No abstract available.
Pheochromocytoma in rats with multiple endocrine neoplasia (MENX) shares gene expression patterns with human pheochromocytoma.
Molatore S, Liyanarachchi S, Irmler M, Perren A, Mannelli M, Ercolino T, Beuschlein F, Jarzab B, Wloch J, Ziaja J, Zoubaa S, Neff F, Beckers J, Höfler H, Atkinson MJ, Pellegata NS. Molatore S, et al. Among authors: wloch j. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Oct 26;107(43):18493-8. doi: 10.1073/pnas.1003956107. Epub 2010 Oct 11. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010. PMID: 20937862 Free PMC article.
32 results