Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2005 1
2006 1
2007 2
2009 3
2011 2
2012 2
2014 2
2015 1
2017 2
2018 5
2019 7
2020 8
2021 4
2022 5
2023 2

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

42 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Unified Approach to Benzo[d]thiazol-2-yl-Sulfonamides.
Zálešák F, Kováč O, Lachetová E, Št'astná N, Pospíšil J. Zálešák F, et al. Among authors: pospisil j. J Org Chem. 2021 Sep 3;86(17):11291-11309. doi: 10.1021/acs.joc.1c00317. Epub 2021 Aug 16. J Org Chem. 2021. PMID: 34479409
Heteroaryl sulfonamide synthesis: scope and limitations.
Iakovenko RO, Chrenko D, Kristek J, Desmedt E, Zálešák F, De Vleeschouwer F, Pospíšil J. Iakovenko RO, et al. Among authors: pospisil j. Org Biomol Chem. 2022 Apr 13;20(15):3154-3159. doi: 10.1039/d2ob00345g. Org Biomol Chem. 2022. PMID: 35343994
Sulfated phenolic acids in plants.
Supikova K, Kosinova A, Vavrusa M, Koplikova L, François A, Pospisil J, Zatloukal M, Wever R, Hartog A, Gruz J. Supikova K, et al. Among authors: pospisil j. Planta. 2022 May 13;255(6):124. doi: 10.1007/s00425-022-03902-6. Planta. 2022. PMID: 35562552
Large Orbital Magnetic Moment in VI3.
Hovančík D, Pospíšil J, Carva K, Sechovský V, Piamonteze C. Hovančík D, et al. Among authors: pospisil j. Nano Lett. 2023 Feb 22;23(4):1175-1180. doi: 10.1021/acs.nanolett.2c04045. Epub 2023 Feb 1. Nano Lett. 2023. PMID: 36722374 Free PMC article.
LEGO-Lipophosphonoxins: A Novel Approach in Designing Membrane Targeting Antimicrobials.
Do Pham DD, Mojr V, Helusová M, Mikušová G, Pohl R, Dávidová E, Šanderová H, Vítovská D, Bogdanová K, Večeřová R, Sedláková MH, Fišer R, Sudzinová P, Pospíšil J, Benada O, Křížek T, Galandáková A, Kolář M, Krásný L, Rejman D. Do Pham DD, et al. Among authors: pospisil j. J Med Chem. 2022 Jul 28;65(14):10045-10078. doi: 10.1021/acs.jmedchem.2c00684. Epub 2022 Jul 15. J Med Chem. 2022. PMID: 35839126 Free PMC article.
Bacterial nanotubes as a manifestation of cell death.
Pospíšil J, Vítovská D, Kofroňová O, Muchová K, Šanderová H, Hubálek M, Šiková M, Modrák M, Benada O, Barák I, Krásný L. Pospíšil J, et al. Nat Commun. 2020 Oct 2;11(1):4963. doi: 10.1038/s41467-020-18800-2. Nat Commun. 2020. PMID: 33009406 Free PMC article.
Crystal structure evolution in the van der Waals vanadium trihalides.
Kratochvílová M, Doležal P, Hovančík D, Pospíšil J, Bendová A, Dušek M, Holý V, Sechovský V. Kratochvílová M, et al. Among authors: pospisil j. J Phys Condens Matter. 2022 May 23;34(29). doi: 10.1088/1361-648X/ac6d38. J Phys Condens Matter. 2022. PMID: 35512680
Terahertz Magnetic and Lattice Excitations in van der Waals Ferromagnet VI3.
Hovančík D, Repček D, Borodavka F, Kadlec C, Carva K, Doležal P, Kratochvílová M, Kužel P, Kamba S, Sechovský V, Pospíšil J. Hovančík D, et al. Among authors: pospisil j. J Phys Chem Lett. 2022 Dec 8;13(48):11095-11104. doi: 10.1021/acs.jpclett.2c02944. Epub 2022 Nov 23. J Phys Chem Lett. 2022. PMID: 36417905
42 results