Skip to main page content
U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.
Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.
The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Search Page

Filters

My NCBI Filters

Results by year

Table representation of search results timeline featuring number of search results per year.

Year Number of Results
2016 2
2018 1
2022 1
2023 2
2024 0

Text availability

Article attribute

Article type

Publication date

Search Results

6 results

Results by year

Filters applied: . Clear all
Page 1
Severe Breakthrough COVID-19 Cases during Six Months of Delta Variant (B.1.617.2) Domination in Poland.
Rzymski P, Pazgan-Simon M, Kamerys J, Moniuszko-Malinowska A, Sikorska K, Wernik J, Zarębska-Michaluk D, Supronowicz Ł, Sobala-Szczygieł B, Skrzat-Klapaczyńska A, Simon K, Piekarska A, Czupryna P, Pawłowska M, Brzdęk M, Jaroszewicz J, Kowalska J, Renke M, Flisiak R. Rzymski P, et al. Among authors: wernik j. Vaccines (Basel). 2022 Apr 4;10(4):557. doi: 10.3390/vaccines10040557. Vaccines (Basel). 2022. PMID: 35455306 Free PMC article.
The Two-Sided Experimental Model of ImmunoCAP Inhibition Test as a Useful Tool for the Examination of Allergens Cross-Reactivity on the Example of α-Gal and Mammalian Meat Sensitization-A Preliminary Study.
Lis K, Ukleja-Sokołowska N, Karwowska K, Wernik J, Pawłowska M, Bartuzi Z. Lis K, et al. Among authors: wernik j. Curr Issues Mol Biol. 2023 Feb 1;45(2):1168-1182. doi: 10.3390/cimb45020077. Curr Issues Mol Biol. 2023. PMID: 36826022 Free PMC article.
Prevalence of HCV genotypes in Poland - the EpiTer study.
Flisiak R, Pogorzelska J, Berak H, Horban A, Orłowska I, Simon K, Tuchendler E, Madej G, Piekarska A, Jabłkowski M, Deroń Z, Mazur W, Kaczmarczyk M, Janczewska E, Pisula A, Smykał J, Nowak K, Matukiewicz M, Halota W, Wernik J, Sikorska K, Mozer-Lisewska I, Rozpłochowski B, Garlicki A, Tomasiewicz K, Krzowska-Firych J, Baka-Ćwierz B, Kryczka W, Zarębska-Michaluk D, Olszok I, Boroń-Kaczmarska A, Sobala-Szczygieł B, Szlauer B, Korcz-Ondrzejek B, Sieklucki J, Pleśniak R, Ruszała A, Postawa-Kłosińska B, Citko J, Lachowicz-Wawrzyniak A, Musialik J, Jezierska E, Dobracki W, Dobracka B, Hałubiec J, Krygier R, Strokowska A, Chomczyk W, Witczak-Malinowska K. Flisiak R, et al. Among authors: wernik j. Clin Exp Hepatol. 2016 Dec;2(4):144-148. doi: 10.5114/ceh.2016.63871. Epub 2016 Nov 28. Clin Exp Hepatol. 2016. PMID: 28856279 Free PMC article.
Efficacy of HCV treatment in Poland at the turn of the interferon era - the EpiTer study.
Flisiak R, Pogorzelska J, Berak H, Horban A, Orłowska I, Simon K, Tuchendler E, Madej G, Piekarska A, Jabłkowski M, Deroń Z, Mazur W, Kaczmarczyk M, Janczewska E, Pisula A, Smykał J, Nowak K, Matukiewicz M, Halota W, Wernik J, Sikorska K, Mozer-Lisewska I, Rozpłochowski B, Garlicki A, Tomasiewicz K, Krzowska-Firych J, Baka-Ćwierz B, Kryczka W, Zarębska-Michaluk D, Olszok I, Boroń-Kaczmarska A, Sobala-Szczygieł B, Szlauer B, Korcz-Ondrzejek B, Sieklucki J, Pleśniak R, Ruszała A, Postawa-Kłosińska B, Citko J, Lachowicz-Wawrzyniak A, Musialik J, Jezierska E, Dobracki W, Dobracka B, Hałubiec J, Krygier R, Strokowska A, Chomczyk W, Witczak-Malinowska K. Flisiak R, et al. Among authors: wernik j. Clin Exp Hepatol. 2016 Dec;2(4):138-143. doi: 10.5114/ceh.2016.63870. Epub 2016 Nov 28. Clin Exp Hepatol. 2016. PMID: 28856278 Free PMC article.